Stödperson när en arbetstagare ska höras

Arbetstagaren har alltid rätt att ta med sig en stödperson eller medhjälpare när han eller hon ska höras. Att gå ensam rekommenderas inte. Dessa situationer är ofta känslosamma. Stödpersonen bidrar med moraliskt stöd och säkerställer samtidigt att allting förstås och uttrycks korrekt.

Arbetstagaren måste ges möjlighet att bli hörd när arbetsgivaren planerar att

  • säga upp arbetsavtalet på grund av skäl som rör arbetstagarens person
  • säga upp arbetsavtalet under prövotiden
  • säga upp arbetsavtalet omedelbart av särskilt vägande skäl.

Arbetsgivaren måste i god tid informera arbetstagaren om att han eller hon ska höras, så att arbetstagaren har möjlighet att skaffa en medhjälpare. Medhjälparen kan vara förtroendemannen, förtroendefullmäktige, arbetarskyddsfullmäktige, samarbetsmedlemmen, en representant för fackförbundet, en jurist eller en arbetskamrat.

Efter tillfället då arbetstagaren har blivit hörd bör man alltid skriva en promemoria, som alla närvarande får läsa.