Lokala avtal

Med lokala avtal avses avtal som endast berör en viss arbetsplats och som har gjorts upp i samarbete med arbetstagarnas representanter.

Ett lokalt avtal gagnar de anställda samtidigt som det tillgodoser arbetsgivarens behov. I ett lokalt avtal kan man exempelvis avtala om längre arbetspass eller högre utrycknings- och skiftesbytespenning än vad kollektivavtalet kräver.

Inom den privata sektorn

På arbetsplatser inom den privata sektorn fungerar förtroendemannen som arbetstagarnas representant. Förtroendemannen och arbetsgivaren gör upp lokala avtal.

Förtroendemannen diskuterar

  • det lokala avtalets innehåll och behovet av ett lokalt avtal med de arbetstagare som han eller hon representerar.
  • ställer upp gemensamma mål i samarbete med arbetstagarna.

Förtroendemannen skickar det lokala avtalet till sitt eget fackförbund för påseende innan avtalet undertecknas. Förhandlingsorganisationerna Tehy, ERTO och Super handleder förtroendemannen vid förhandlingarna och hjälper till att göra upp ett avtal som tillgodoser de anställdas intressen på bästa sätt.

Inom den kommunala sektorn

Inom den kommunala sektorn ingår fackavdelningarna lokala avtal med sina arbetsgivare.

Arbetstagarna representeras av förhandlare som utsetts av fackavdelningen. När det gäller lokala avtal bestyrks förhandlingsresultatet av fackavdelningens styrelse och undertecknas av en officiell undertecknare, vanligen ordföranden.

Innan man ingår ett lokalt avtal kan fackavdelningen ordna exempelvis medlemskvällar där man diskuterar det lokala avtalet och medlemmarna får framföra sina åsikter. Fackavdelningens styrelse ställer upp mål och bekräftar förhandlingsresultatet.

Ett lokalt avtal kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Båda parterna kan säga upp det inom ramen för uppsägningstiden. I samband med att man gör upp ett lokalt avtal avtalar man vanligen också om en tid under vilken en enskild arbetstagare har möjlighet att vägra gå med på exempelvis överlånga arbetspass.

Att föreslå ett lokalt avtal

På arbetsplatser inom den privata sektorn föreslås lokala avtal via förtroendemannen. Inom den kommunala sektorn föreslås lokala avtal via fackavdelningens styrelse och förtroendemannen.

Bra förslag bör alltid föras vidare. Aktörer inom fackavdelningarna kan inte veta hurudana lokala avtal som behövs på de olika verksamhetsställena, om arbetstagarna inte framför sina förslag.