Fackavdelningen

Fackavdelningen är det lokala Tehy. När du är medlem i en fackavdelning är du också medlem i Tehy. Medlemmar som är studerande är medlemmar i Tehys studerandeförening.

Fackavdelningen är ett gäng för alla tehyiter som arbetar för samma arbetsgivare eller inom en viss region. När du går med i verksamheten, påverkar du ditt arbete! En representant som fackavdelningen utsett, såsom en förtroendeman, förhandlar om arbetsvillkoren på din arbetsplats.

Under fackavdelningens tillställningar kan du träffa andra experter inom branschen och delta i trevlig verksamhet. Tehy har för närvarande över 200 fackavdelningar.

Fackavdelningarnas uppgifter

  • ta hand om medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakning på arbetsplatserna
  • sköta lokala löneförhandlingar
  • sammanställa medlemmarnas mål som grund för de nationella avtalsförhandlingarna
  • påverka social- och hälsovårdspolitiken samt utbudet av tjänster inom sitt område
  • vidarebefordra medlemmarnas initiativ till beslutsfattarna inom Tehy
  • rekrytera och utbilda medlemmar
  • främja samhörigheten bland tehyiterna på arbetsplatsen
  • fungera som lokal stödorganisation.

Engagera dig i fackavdelningens verksamhet!

Kontakta medlemmarna i fackavdelningens styrelse eller delta i fackavdelningens tillställningar! Fackavdelningar ordnar till exempel medlemskvällar om aktuella frågor, utflykter, gemensamma kulturstunder, utlottningar och tävlingar!

Mandatperioden för fackavdelningens styrelse är treårig. Styrelsens medlemmar väljs vid ett ordinarie fackavdelningsmöte. Alla medlemmar har möjlighet att kandidera för platser i styrelsen.

Om du är intresserad av fackavdelningens verksamhet, tveka inte att ställa upp som kandidat i styrelsevalet. Du måste anmäla ditt intresse senast två veckor före mötet. Din fackavdelning kan ge dig en nomineringsblankett. Följande styrelseval hålls hösten 2022. Följ med din fackavdelnings information om kommande händelser!

Som medlem i fackavdelnings styrelse får du följa med arbetslivets utveckling från första parkett. Inom den kommunala sektorn kan du påverka den arbetsgivarspecifika intressebevakning, eftersom fackavdelningen förhandlar med arbetsgivaren om lokala avtal. Och förstås är det roligt med fackavdelningsverksamhet!