Fackavdelningen

Fackavdelningen är det lokala Tehy. När du är medlem i en fackavdelning är du också medlem i Tehy. Medlemmar som är studerande är medlemmar i Tehys studerandeförening.

Fackavdelningen är ett gäng för alla tehyiter som arbetar för samma arbetsgivare eller inom en viss region. När du går med i verksamheten, påverkar du ditt arbete! En representant som fackavdelningen utsett, såsom en förtroendeman, förhandlar om arbetsvillkoren på din arbetsplats.

Under fackavdelningens tillställningar kan du träffa andra experter inom branschen och delta i trevlig verksamhet. Tehy har för närvarande över 200 fackavdelningar.

Fackavdelningarnas uppgifter

  • ta hand om medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakning på arbetsplatserna
  • sköta lokala löneförhandlingar
  • sammanställa medlemmarnas mål som grund för de nationella avtalsförhandlingarna
  • påverka social- och hälsovårdspolitiken samt utbudet av tjänster inom sitt område
  • vidarebefordra medlemmarnas initiativ till beslutsfattarna inom Tehy.
  • rekrytera och utbilda medlemmar
  • främja samhörigheten bland tehyiterna på arbetsplatsen
  • fungera som lokal stödorganisation.

Engagera dig i fackavdelningens verksamhet!

Kontakta medlemmarna i fackavdelningens styrelse eller delta i fackavdelningens tillställningar!

Mandatperioden för fackavdelningens styrelse är från och med 2017 treårig. Styrelsens medlemmar väljs vid ett ordinarie fackavdelningsmöte. Alla medlemmar har möjlighet att kandidera för platser i styrelsen.

Om du är intresserad av fackavdelningens verksamhet, tveka inte att ställa upp som kandidat i styrelsevalet. Du måste anmäla ditt intresse senast två veckor före mötet. Din fackavdelning kan ge dig en nomineringsblankett. Följande styrelseval hålls hösten 2016. Följ med din fackavdelnings information om kommande händelser!