Arbetarskyddsfullmäktige

Om arbetsplatsen regelbundet sysselsätter minst tio arbetstagare ska man välja en arbetarskyddsfullmäktig och två vice fullmäktige.

Arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige är arbetstagarnas representanter i frågor som gäller arbetarskydd. De deltar i

  • beredning av frågor som berör arbetarskydd samt beslutsfattande i sådana frågor
  • arbetsplatsinspektioner.

Arbetarskyddsfullmäktige har rätt att få den information de behöver för att sköta sin kärnverksamhet.

Arbetarskyddskommission

En arbetsplats som regelbundet sysselsätter minst 20 arbetstagare ska ha en arbetarskyddskommission.

Man kan även upprätta en arbetarskyddskommission på mindre arbetsplatser. I arbetarskyddskommissionen ingår representanter för arbetsgivaren, arbetstagaren och befattningshavarna. Den upprättas för en period på två år.

Arbetarskyddskommissionen behandlar arbetarskyddsfrågor som berör hela arbetsplatsen.

Arbetarskyddsombud

Om arbetsplatsen inte har något arbetarskyddsfullmäktige kan man också komma överens om att välja ett arbetarskyddsombud.

Arbetarskyddsombudet väljs bland arbetsplatsens personal. Till hans eller hennes uppgifter hör att delta i behandlingen och förverkligandet av arbetarskyddsfrågor som berör det egna verksamhetsområdet.  

Besluten kring valet av representanter samt deras antal, uppgifter och verksamhetsområden fattas lokalt.

Arbetarskyddsval

Valen av arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige och arbetarskyddskommissionen ska ordnas på ett sådant sätt att alla anställda på arbetsplatsen har möjlighet att delta.

Både den privata och den offentliga sektorn har riktlinjer för hur arbetarskyddsvalen ska gå till, och man ska följa de riktlinjer som gäller för den egna branschen.