Sjukledighet som leder till pensionering

I vanliga fall tar sjukledigheten slut när den anställda återgår till arbetet. Om arbetsoförmågan är bestående kan sjukledigheten även leda till förtidspensionering.

Beviljande av förtidspension kan i vissa fall påverka lön som redan betalats ut för betald sjukledighet.

Arbetstagare som arbetar

  • inom den kommunala sektorn
  • inom SHVS
  • på en arbetsplats där man tillämpar Avainta rf:s kollektivavtal

har vid långa sjukledigheter rätt att få full lön på nytt när ett nytt kalenderår börjar, även om den maximala tiden för sjukledighet med full lön, alltså 60 dagar, redan utnyttjats.

Arbetstagaren har dock inte rätt till full lön efter årsskiftet om arbetsoförmågan leder till förtidspensionering. Eftersom man vid årsskiftet inte kan veta om arbetsoförmågan kommer att leda till pensionering eller inte, kan det uppstå en situation där man i efterhand konstaterar att arbetstagaren har fått mer lön än han eller hon egentligen hade haft rätt till.

I vissa fall har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön som betalats ut. Arbetsgivaren har rätt att få sjukdagpenning från FPA för den tid arbetstagaren har fått lön för under sjukledigheten. Därför kan arbetsgivaren endast kräva tillbaka mellanskillnaden mellan lönen och sjukdagpenningen från FPA.

Man bör alltid försöka komma överens med arbetsgivaren om ett rimligt belopp eller åtminstone en tidsplan för återbetalningen. Arbetsplatsens förtroendeman kan hjälpa till med detta.