Återfall

 

Kollektivavtalet mellan Plusterveys Oy och Tehy eller kollektivavtalet mellan Tandläkarnas arbetsgivarförbund och Tehy

De betalda sjukdagarna räknas per sjukdomsfall. Om arbetstagaren blir frisk och återvänder till arbetet men senare blir sjuk igen, räknas detta som ett nytt sjukdomsfall och en ny betald sjukledighet börjar.

Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet

Rätten till betald sjukledighet regleras av arbetsavtalslagen. Enligt lagen har arbetstagaren rätt till betald sjukledighet den dag han eller hon blir sjuk samt de påföljande nio vardagarna (i detta sammanhang räknas även lördagar som vardagar).

När de tio vardagarna har utnyttjats är förutsättningen för en ny betald sjukledighet att arbetstagaren insjuknar i en annan sjukdom eller att han eller hon insjuknar i samma sjukdom efter att däremellan ha varit arbetsförmögen i över 30 dagar.