Arbete under semestern

Arbetsgivaren får inte hålla arbetstagaren i arbete under dennes semester.

Arbetstagaren har dock rätt att arbeta för en annan arbetsgivare under sin semester. Arbetstagaren tjänar in semester som normalt för det arbete han eller hon utför under sin semester.

Det andra anställningsförhållandet är vanligen tidsbestämt, och när det avslutas betalar arbetsgivaren ut semesterersättning för de semesterdagar som arbetstagaren tjänat in men inte tagit ut.