Tehy vill försäkra sig om att arbetet, arbetsförmågan och orkandet säkras för personalen inom social- och hälsovården. Arbetsgivaren har ansvar för personalen och det är skäl för tehyiterna att följa arbetsgivarens instruktioner.

Situationen ändras snabbt, instruktionerna kan förändras dagligen. På den här sidan har vi samlat aktuella instruktioner och annan information till tehyiterna.  

Frågor om hur coronaviruset inverkar på arbetsplatserna

Tehys sakkunniga har utarbetat ett dokument i vilket man har samlat svar på medlemmarnas frågor. Dokumentet uppdateras dagligen till och med flera gånger per dag. 

Om du inte hittar svar på din fråga i dokumentet, så kan du som tehyit ställa din fråga till våra sakkunniga via den elektroniska blankett som du hittar på Tehys nätsidor då du går in på dina egna uppgifter.

Öppna E-tjänsten

Så här gör du om du inte hittar ditt medlemsnummer eller om du har glömt ditt lösenord, läs instruktionerna (på finska).

Tillställningar inhiberas

På grund av läget med coronaviruset har de tillställningar och möten som riktar sig till medlemmarna inhiberats fram till slutet av maj.

De tillställningar som har inhiberats ordnas senare. En del av tillfällena kan ordnas på distans. Vi meddelar skillt om det här till deltagarna.

Källor

Webinarier