Lön och intjänande av semester under permittering

Permittering innebär att arbetet och löneutbetalningen tillfälligt avbryts. Arbetstagaren får alltså inte lön för den tid han eller hon är permitterad.

Efter självristiden har arbetstagaren möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan. Arbetstagaren tjänar in full semester under korta permitteringar.

Arbetstagaren tjänar inte längre in semester när permitteringen har varat över 30 kalenderdagar (måndag till söndag)

  • inom den kommunala sektorn
  • inom SHVS
  • på arbetsplatser där man tillämpar Avainta rf:s kollektivavtal.

I övrigt inom den privata sektorn tjänar arbetstagaren in semester för de 30 första arbetsdagarna under permitteringen, alltså i praktiken för sex veckor.

Om permitteringen tar slut och arbetstagaren senare permitteras på nytt, tjänar han eller hon in full semester även under den nya permitteringen.

Uppdaterat 10.12.2020