Arbetsgivarens återanställningsskyldighet

I arbetsavtalslagen föreskrivs om att arbetsgivaren ska erbjuda arbete åt en tidigare arbetstagare som han eller hon sagt upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker och som fortfarande är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, om arbetsgivaren inom fyra månader från det anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren har utfört. 
 
Om anställningsförhållandet innan det upphör har pågått utan avbrott i 12 år gäller återanställningsskyldigheten emellertid i sex månader. Återanställningsskyldigheten omfattar inte de arbetstagare vilkas arbetsavtal har upphört på grund av att ett visstidsavtal upphört eller vilkas anställningsförhållande sägs upp under prövotiden eller på personliga uppsägningsgrunder.