Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att patientsäkerheten inte äventyras. Arbetsgivaren måste informeras om situationer där patientsäkerheten hotas. Nedan finns anvisningar för arbetstagare, chefer och fackavdelningen om vad man ska göra om patientsäkerheten äventyras.

Patientsäkerheten i arbetsenheten kan äventyras till exempel om

  • personaldimensioneringen upprepade gånger är lägre än vad som angetts i egenkontrollplanen.
  • det finns tillfälligt fler patienter eller klienter än det planerade antalet anställda klarar av.
  • en arbetstagare är frånvarande från arbetsskiftet och man har inte fått eller skaffat en vikarie.
  • inskolningen har varit bristfällande.

Arbetstagaren ska anmäla till chefen

Arbetsgivaren ska ha anvisningar för arbetstagarna om hur de ska agera i en situation där chefen inte är på arbetsskiftet för att ordna personalsituationen. Anvisningarna ska ange de åtgärder som vidtas för att garantera patientsäkerheten.

Om patientsäkerheten äventyras av en eller flera arbetstagare som är frånvarande från arbetsskiftet, måste detta alltid anmälas till chefen eller den ansvariga vårdaren. Om chefen inte är på arbetsskiften till exempel på natten måste anmälan göras så snart som möjligt. I anmälningsformuläret kan man välja om patientsäkerheten äventyras på grund av personalbrist, brist på inskolning eller andra skäl.

Om det gäller en långvarig personalbrist som äventyrar patientsäkerheten och chefen inte har kunnat åtgärda situationen inom rimlig tid, ska ärendet rapporteras till fackavdelningen. Fackavdelningen för ärendet vidare.

Chefen tar hand om anvisningarna

Arbetsenheten måste ha anvisningar om hur arbetstagarna hanterar personalsituationer när chefen inte är på arbetsskiftet. Anvisningarna ska gås igenom med arbetstagarna.

Om du inte kan ändra eller korrigera situationen genom din egen ledning har du rätt att anmäla detta till din chef. Förklara att du inte kan planera och hantera den dagliga verksamheten på din enhet på grund av otillräcklig personal eller brist på inskolning utan att äventyra patientsäkerheten.

Det är bra att diskutera frågan med din chef, men en anmälan om frågan bör också ges skriftligen.

Fackavdelningen eller arbetarskyddsfullmäktige diskuterar med arbetsgivaren

Det är bra att fackavdelningen kräver en verksamhetsmodell och anvisningar från arbetsgivaren i situationer där personalmängden eller inskolningen är otillräcklig.
Fackavdelningen kartlägger helhetssituationen på basis av anmälningarna från arbetstagarna.

Om situationen inte löses genom diskussion, bör fackavdelningen begära en skriftlig utredning från arbetsgivaren via e-post. I rapporten måste arbetsgivaren beskriva hur denne avser att lösa situationen och berätta att fackavdelningen kan göra en anmälan till regionalförvaltningsmyndigheterna.