Arbetstagaren i fall av arbetsplatsmobbning

Arbetstagaren ska berätta för mobbaren att han eller hon upplever mobbarens uppförande som osakligt och inte godtar beteendet. Den mobbade ska konkret beskriva vad det är som han eller hon upplever som osakligt.

Om mobbningen fortsätter ska arbetstagaren informera sin förman om saken. Om mobbaren är den närmaste förmannen ska arbetstagaren informera dennes chef.   

Arbetsplatsen ska ha tydliga riktlinjer för hur man ska agera i fall av mobbning. Den mobbade ska gärna kontakta arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen, som kan stöda den mobbade och ta upp ärendet.

Om arbetsplatsen inte har riktlinjer för hur man anmäler mobbning till arbetsgivaren, kan man exempelvis använda Arbetarskyddsförvaltningens modell, som finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats. Om förmannen inte gör någonting för att lösa situationen kan den mobbade göra en anmälan till regionförvaltningsverket.

Uppdaterat 14.4.2021