I arbetslivet kan det inträffa olyckor som kan leda till ersättningsansvar. Foto: iStock

Yrkesmässig ansvarsförsäkring ger ökat skydd i arbetslivet

Tehys försäkringsskydd är en av de mest betydande medlemsförmånerna, eftersom arbetsgivarens försäkringar inte täcker alla skador. Den yrkesmässiga ansvarsförsäkringen som hör till medlemskapet i Tehy ersätter person- och föremålsskador i arbetsförhållandet.

Även om arbetsgivaren har försäkrat arbetsredskapen ersätter försäkringen nödvändigtvis inte patientens mobil som stötes i golvet. I värsta fall kan din arbetsplats kräva ersättningar av dig, så det är mer än rekommenderat att skaffa en bra tilläggsförsäkring. Tehy ger dig alltså ett extra skydd som täcker person- och föremålsskador upp till 50 000 euro.

En yrkesmässig ansvarsförsäkring tecknas automatiskt åt de Tehy-medlemmar som arbetar som anställda eller självständiga yrkesutövare (utan anställda) eller studerar till social- och hälsovårdsbranschen. Ansvarsförsäkringen gäller i social- och hälsovårdsarbete i de nordiska länderna.

För heltidsstuderande är försäkringsförmånen gratis

Heltidsstuderande är befriade från medlemsavgifter i Tehy, så även försäkringen är gratis. För studerande är ansvarsförsäkringen även mer omfattande och gälle överallt i världen förutom i USA och Kanada under praktikperioder utomlands på högst ett år åt gången.

Tehys studerandemedlemmar har även en avgiftsfri fritidsolycksfallsförsäkring.

Bli medlem i Tehy nu så får du även en försäkring mot olyckor som inträffar i arbetet.

Bli medlem