Vill du ha en förändring? Kom med i Tehy och påverka!

Som medlem i fackavdelningens styrelse har du en möjlighet att konkret påverka på ärenden på din egen arbetsplats. Fackavdelningen förhandlar och godkänner lokala avtal. Den ordnar också rekerationsverksamhet, utbildningar och mycket annat för tehyiterna.

Val av fackavdelningarnas styrelser ordnas under hösten. För första gången är styrelsernas verksamhetsperiod tre år. Den nya styrelsen arbetar under åren 2017-2019.

På fackavdelningens höstmöte väljer man styrelsens ordförande. Följ med informationen om din egen fackavdelnings val och andra detaljer som rör höstmötet.

Gå modigt med i verksamheten. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, vi ger dig utbildning för uppdraget.