Tehyläisiä luottamusmiehiä on yli 1200. Kuva: Annika Rauhala.

Tehys viktigaste medlemsförmån hittar man oftast på den egna arbetsplatsen

Det händer och sker på arbetsplatsen, ibland klarar man inte av sakerna utan utomstående hjälp. Om man behöver hjälp lönar det sig att vända sig till sin egen förtroendeman. 

Förtroendemannen är sakkunnig på frågor som rör arbetslivet, förbundet har skolat hen och hen är vald av medlemmarna. Förtroendemannen övervakar att lagar och avtal följs på arbetsplatserna, ger råd till medlemmarna om ärenden som rör arbetslivet och förhandlar med arbetsgivaren om arbetstagarnas ärenden och lokala avtal. Förtroendemannen upprätthåller personalens välmående och trygghet på många sätt.

Uppgifter på vem som fungerar som din förtroendeman hittar du på arbetsplatsens anslagstavlor eller via Tehys nätsidor. Vid behov ta modigt kontakt med förtroendemannen.