Tehys medlemskort förnyas

Tehys medlemskort byts ut i början av år 2017. De nya korten skickas automatiskt till medlemmarna innan slutet av året

Magnetbandet på det nya kortet byts ut från att gälla för Teboils bensinförmån till de bränsleförmåner som ST1 erbjuder. Förmånen omfattar nu också försäljningspunkterna vid Shells servicestationer. På det här sättet utökas möjligheterna att få rabatt med kortet på många sätt.

Man förbereder också en elektronisk version av medlemskortet som skulle fungera åtminstone med de telefoner som har iOS-, Android och Windowsphones operativsystem.