Tehyitiska riksdagskandidater kan få stöd i sitt valarbete

Tehyiter som kandiderar i riksdagsvalet får stöd från Tehy för sitt valarbete. 

Tehyitiska riksdagskandidater kan bland annat presentera sig på Tehys valwebbplats, skicka e-post till tehyiter i sin valkrets, använda regionbyråernas lokaler, ansöka om valbidrag och få rabatt på annonser i Tehys tidning. 

Materialet Nyckelord för beslutsfattare

Tehy listade fem nyckelord inom social- och hälsovården som stöd för beslutsfattandet. De kan vara till hjälp när social- och hälsovårdsreformen ska genomföras och ett nytt regeringsprogram göras upp.

Material om nyckelorden kan laddas ner här (på finska):

Tehys nyckelord för beslutsfattare – broschyr (pdf)

Tehys nyckelord för beslutsfattare – PowerPoint-presentation

Presentera dig på valwebbplatsen

En valwebbplats öppnas i februari. På webbplatsen presenteras alla tehyitiska kandidater i riksdagsvalet samt Tehys nyckelord för beslutsfattare. 

Kandidaterna får synlighet på webbplatsen genom kandidatkort. På kandidatkortet kan var och en presentera sig själv och sina mål. Väljarna å sin sida kan bläddra bland kandidatkorten för att hitta sin Tehy-kandidat.

Du som är kandidat, anmäl dina uppgifter till valwebbplatsen med denna blankett senast den 5 mars.

Regionbyråernas lokaler till din tjänst

Kandidaterna får avgiftsfritt använda Tehys regionbyråer för sina valevenemang. Villkoret är att man avtalar saken med regionens organisationsexpert på förhand så att Tehys egen verksamhet inte störs.

Du som är kandidat hittar regionernas kontaktuppgifter här.

Skicka e-post till tehyiter i din valkrets

Kandidaterna kan en gång skicka ett meddelande till  tehyiterna inom sin egen valkrets. Tehy sköter om utskicket. Meddelandet kan innehålla text och länkar men inte bilder eller bifogade filer. Meddelandena gås igenom hos Tehy innan de skickas. Uppenbara tryckfel och dylikt korrigeras, men i övrigt skickas meddelandena ut som sådana.

Du som är kandidat, skicka in ditt e-postmeddelande senast med denna blankett.

Ansök om valbidrag

Tehy stödjer medlemmar som kandiderar i valet med 300 euro/kandidat. Bidraget kan betalas ut till kandidatens stödförening.

Du som är kandidat, ansök om bidrag med denna blankett före valdagen.

Annonsera i Tehys tidning

Tehy-tidskriften behandlar valteman som är viktiga för Tehy och uppmuntrar läsarna att rösta. För valannonser i Tehy-tidskriften ges en rabatt på 50 procent. 

Du som är kandidat hittar information om storlekar och priser på annonser i Tehys tidning i tidningens mediekort. Kontaktperson för annonser: Juha Kurvinen, tfn 040 541 5787 [email protected].

Syns på Sjukskötardagarna

Tehy deltar på Sjukskötardagarna i mars. I Tehys monter har kandidaterna en perfekt chans att träffa tehyitiska väljare. Tehyitiska riksdagskandidater är välkomna till Tehys monter torsdagen den 21 mars kl. 11–13 och fredagen den 22 mars kl. 11–13.

Kom ihåg att följa Tehys informationskanaler där information om temana för riksdagsvalet och mer information för tehyitiska kandidater publiceras.