Tehy stöder medlemmar som kandiderar i riksdagsvalet

Tehys styrelse har beslutat om det stöd som ges tehyiter som ställer upp i riksdagsvalet. Tehy stöder jämlikt alla medlemmar som ställer upp i valet.

En kampanjliknande helhet infogas på Tehys webbplats där de tehyitiska kandidaterna och Tehys nyckelord för beslutsfattare presenteras. Kandidaterna ges också möjlighet att fråga Tehys experter om mer information kring temana.

Informationen om de medlemmar som kandiderar i valet kommer att samlas in via en specifik blankett på webbplatsen. Informationsinsamlingen inleds i februari 2019.

Tehy-tidskriften behandlar valteman som är viktiga för Tehy och uppmuntrar läsarna att rösta.

Kandidaterna får avgiftsfritt använda Tehys regionbyråer för sina valevenemang. Villkoret är att man avtalar saken med regionens organisationsexpert på förhand så att Tehys egen verksamhet inte störs.

Kandidaterna kan också en gång skicka ett meddelande till  tehyiterna inom sitt eget  valdistrikt. Tehy sköter om utskicket. Meddelandet kan innehålla text och länkar men inte bilder eller bifogade filer. Noggrannare anvisningar om e-postutskicket publiceras på Tehys webbplats i början av nästa år.

Tehy rf stöder medlemmar som kandiderar i valet med 300 euro/kandidat. Stödet kan betalas ut till kandidatens stödförening. Praktiska anvisningar för hur begäran om stöd ska göras publiceras på Tehys webbplats i början av nästa år.

För valannonser i Tehy-tidskriften ges en rabatt på 50 procent. 

Kom ihåg att följa Tehys informationskanaler där information om temana för riksdagsvalet och mer information för tehyitiska kandidater publiceras.