bild: iStock

Tehy nöjd med undervisnings- och kulturministeriets beslut att återinföra lämplighetsprov

Undervisnings- och kulturministeriet har i dag meddelat att det återinför användningen av inträdes- eller lämplighetsprov i antagningen av studeranden till yrkesinriktade utbildningar. Framöver kan läroinrättningarna välja att inte anta en studerande om hen är uppenbart olämplig för arbete inom social- och hälsovårdsbranschen.

Utbildningsanordnarna kan utnyttja möjligheten redan i vårens gemensamma ansökan. Inträdes- eller lämplighetsprovet kan alltså vara gallrande, och utbildningsanordnaren kan välja att inte anta en studerande till utbildningen.

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen tackar undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen för beslutet:

– Fint att ministeriet nu inleder beredningen av ett enhetligt och obligatoriskt riksomfattande lämplighetsprov för social- och hälsovårdsbranschen, eftersom slopandet av lämplighetsprovet har lett till situationer, där olämpliga personer har kommit in i branschen.

Tehy har redan i många år arbetat för enhetliga och riksomfattande lämplighetsprov för den yrkesinriktade utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Mer om ämnet:

https://www.tehy.fi/sv/mediatiedote/tehys-ordforande-millariikka-rytkonen-lamplighetsproven-nodvandiga-inom-social-och

https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/asetusluonnos-soveltuvuudesta-jaa-pannukakuksi

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/soveltuvuuskokeet-palaavat-sote-ammattilaisten-koulutukseen?_101_INSTANCE_vnXMrwrx9pG9_languageId=sv_SE