Kuva: IStock

Studerar du inom social- och hälsovård? Gå med i Tehy!

Medlemskapet ger trygghet exempelvis när du sommarjobbar eller praktiserar. När du ansluter dig kan du också välja att göra en donation till välgörenhet.

Ett studerandemedlemskap i Tehy kostar ingenting. Det lönar sig att bli medlem genast i början av studierna, för medlemskapet ger fördelar direkt. Studerandemedlemmar har tillgång till samma förmåner som ordinarie medlemmar. Hit hör bland annat förtroendemannens stöd på arbetsplatsen, anställningsrådgivning, försäkringar för skador som kan uppstå i arbetslivet, utbildningar och många andra värdefulla förmåner.

Tehys försäkringar utgör ett skydd i fall av olycksfall i arbetet exempelvis under praktikperioder, sommarjobb eller utbyten. Arbetsgivarens försäkringar täcker inte alla skador som kan uppstå i arbetet, så Tehys försäkringsskydd är en av de viktigaste medlemsförmånerna. Studerande får också en olycksfallsförsäkring för fritiden via Tehy. Under sommarjobbet eller praktiken har du också tillgång till arbetsplatsens förtroendeman. Du kan vända dig till förtroendemannen i alla frågor som rör anställningen, exempelvis om du inte vet om din lön har betalats ut korrekt. 

Om du är studerande och arbetar vid sidan av arbetet, bör du också ansluta dig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Det räcker att du arbetar några få timmar inom din egen eller någon annan bransch. Arbetet räknas till godo i den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens arbetsvillkor.  

När du ansluter dig kan du göra en donation till välgörenhet

När du går med som studerandemedlem kan du samtidigt göra gott! Den som ansluter sig till Tehy som studerandemedlem kan nämligen donera en summa som motsvarar anslutningsgåvan till SOS-Barnbyar. Förra året donerade nästan tusen nya studerandemedlemmar till välgörenhet. 

SOS-Barnbyar hjälper barn och unga som befinner sig i en svår situation och ökar välfärden bland barnfamiljer i Finland och ute i världen.

Läs mer

Studerandeförening

Bli studerandemedlem här

Medlemsförmåner