Rekordmånga tehyitiska kandidater

Vårens riksdagsval närmar sig, och i april väljs en ny riksdag. Fler tehyiter än tidigare kandiderar i valet. Alla är handlingskraftiga yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen och beredda att ta ansvar för gemensamma frågor.

Det återstår endast en månad till riksdagsvalet, den egentliga valdagen är den 14 april. Den här gången kandiderar rekordmånga tehyiter: sammanlagt 67 kandidater har meddelat uppgifter om sig på Tehys valwebbplats. I de två senaste valen kandiderade drygt 50 tehyiter.

Genom att rösta på en tehyit kan du bidra till att vi får in experter inom social- och hälsovårdsbranschen som beslutsfattare i riksdagen. Man kan även uppmuntra sina kollegor att rösta på en tehyitisk riksdagskandidat. 

– Genom att rösta kan man verkligen påverka arbetslivet, lagstiftningen och den kvinnodominerade vårdbranschens ställning. Det behövs starkt yrkesfolk för social- och hälsovårdsbranschen i riksdagen, vilka är förtrogna med verkligheten, problemen och möjligheterna inom branschen, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

Du hittar de tehyitiska kandidaterna på Tehys valwebbplats (på finska)

Om du själv kandiderar i riksdagsvalet, se på vilka sätt Tehy kan stödja dig i ditt valarbete.

Tidsschema för riksdagsvalet

  • Kandidatnomineringen avslutas 14.3.2019
  • Förhandsröstning i Finland 3–9.4.2019
  • Förhandsröstning utomlands 3–6.4.2019
  • Valdagen 14.4.2019
  • Fastställande av resultaten 17.4.2019