Foto: Leena Louhivaara

Redaktörer anser Millariikka Rytkönen vara en bra organisationsledare

I T-Medias undersökning Järjestöjen MediaBarometri utsåg redaktörer spontant den arbetsmarknads- eller organisationsledare som de tyckte har lyckats bäst. Tehys ordförande Millariikka Rytkönen kom på tredje plats.

– Vi har alltså gjort någonting rätt. Uppskattningen från medier känns bra, tackar Millariikka Rytkönen.

Flest omnämnanden i undersökningen fick Antti Palola från STTK, näst flest Jyri Häkämies från Finlands näringsliv EK.

I undersökningen intervjuades totalt 228 finländska redaktörer. Enkäten utfördes 4.6–23.9.2019.