Bild: Annika Rauhala.

På Tehys evenemang Parasta aikaa kartlades den bästa äldrevården

Tehys branschövergripande utbildningsevenemang Parasta aikaa samlade ett tusental intresserade yrkesutbildade inom social- och hälsovården samt andra experter på välbefinnande hos äldre till Finlandia-huset i Helsingfors torsdagen den 25 oktober 2018.

Det mångsidiga programmet bjöd bland annat på en översikt över utmaningar, möjligheter och nya medel i fråga om välbefinnande hos äldre. Evenemanget ordnas vartannat år, nu redan för fjärde gången. Den här gången lockade evenemanget cirka 40 utställare.

Under arbetsdemonstrationerna presenterades munvård och fothälsa för äldre samt hur man tar pricktest på och återupplivar dem. Dessa åtgärder återspeglar särdragen inom äldrevården. Till exempel kan munvården för en minnessjuk patient vara utmanande, eftersom personen inte nödvändigtvis känner igen tandborsten eller vet vad den används för.

Teman för föreläsningar, muntliga presentationer och informationsinslag var bland annat ensamhet, empatins makt, vardagsteknologi, robotisering, vanvård av äldre, de äldres näringstillstånd och omsorgspersonalens lärmiljö.

– Jag är mycket glad över att vi fick så lysande talare och aktuella teman för evenemanget: robotisering, distansförbindelser och vardagsteknologi. Vi utgår från att tjänsterna för äldre och de anställdas kompetens går hand i hand, summerade Eva Siitonen, Tehys socialpolitiska sakkunnig, den lyckade dagen.

Priset för den bästa postern gick till ”Yksinäisyys ikäihmisten silmin” (Ensamhet sedd med äldre ögon) av föreningen Ikäihmeet ry, upphovsmännen Sanna Ontto och Heidi Tommila. Enligt juryn var sättet att närma sig det aktuella ämnet mångsidigt och kompositionen tydlig och visuell.

Dagen kulminerade i redaktör Arman Alizads gripande anförande om att följa sina drömmar. Alizad tog åhörarna på en resa i de känslor som också är viktiga i arbetet, såsom rädsla, förtroende, förståelse och tacksamhet.

Mer om evenemanget på https://www.parastaaikaa.fi (på finska).