Foto: Fimea

Ordna din egen läkemedelsdag

Torsdagen den 21 mars 2019 firas den riksomfattande läkemedelsdagen. Tehy är med i projekt- och planeringsgruppen som samordnar arrangemangen tillsammans med Fimea.

Läkemedelsdagen är ett gemensamt riksomfattande evenemang för läkemedelsanvändare samt personal och studerande inom social- och hälsovårdsbranschen. I år är temat för dagen ”Känner du till målen för din läkemedelsbehandling?”. Syftet med temadagen är att uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonalen att säkerställa att läkemedelsanvändarna förstår målen för deras läkemedelsbehandling.

En förnuftig läkemedelsbehandling och genomförandet av en sådan förutsätter att hälso- och sjukvårdspersonalen känner till patientens mediciner. Det behövs för att personalen ska kunna fatta rätt vårdbeslut och genomföra en trygg läkemedelsbehandling. En uppdaterad läkemedelsförteckning, som patienten och personalen till exempel kan upprätta tillsammans, hjälper för att komma igång.

Ordna ett eget lokalt evenemang där ni diskuterar dagens tema. Det kan vara ett informationstillfälle, en föreläsning eller någon annan typ av evenemang i anknytning till temat. Kom ihåg att anmäla ditt evenemang till projektgruppen.