Nya fullmäktige gör viktiga beslut

Tre fullspäckade mötesdagar, verksamhetslinjer för de kommande fyra åren, granskning av ekonomin, viktiga personval, många tal och livlig stämning.
Tehys fullmäktiges konstituerande möte hålls 13.–15.11.2017 i Helsingfors Mässcentrum. Det är frågan om fullmäktiges första konstituerande mötet i Tehys historia efter stadgeändringen och efter det att man avskaffade förbundsmötet.
De 83 tehyiter som under hösten valdes in i fullmäktige gör under tre dagar beslut om de följande fyra årens linjedragningar samt väljer förbundets beslutsfattare bl.a. ny ordförande. Rauno Vesivalo som fungerat som Tehys ordförande under fyra år lämnar uppdraget i november.
Mötet börjar på måndag då Tehys ordförande Rauno Vesivalo och STTK:s ordförande Antti Palola håller tal. Samma dag behandlar fullmäktigeledamöterna också den gångna fullmäktigeperiodens verksamhet och ekonomi samt diskuterar framtiden. Då utdelas också Tehys förtjänstmärken i silver och guld.
På tisdag, under den andra mötesdagen är det dags för personval. Då får Tehy en ny ledning. Dagen startar med val av Tehys ordförande samt val av 1:a och 2:a viceordförande. På tisdag väljer man också en ny styrelse med 12 medlemmar, samt deras personliga suppleanter. Man väljer också fullmäktiges ordförande och viceordföranden då kompletteras också fullmäktiges sammansättning. På tisdag gör man också personval bl.a. till STTK:s representantskap och styrelse.
På onsdag står val av personer till Hälsovårdsbranschens arbetslöshetskassa på programmet. Då behandlas också aktuella in intressebevakningsfrågor och man drar upp riktlinjer för utbildningspolitiken för de kommande 4 åren.
Tehys medlemmar valde under hösten 83 representanter till Tehys fullmäktige. Det konstituerande mötet hålls 13.–15.11.2017 i Helsingfors Mässcentrum. Fullmäktige utövar den högsta beslutsfattande makten inom Tehy.