Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Kuva iStock

Medlemsavgiften förblir oförändrad

Tehys fullmäktige beslöt att Tehys medlemsavgift för år 2017 inte ändras utan hålls på nivån 1,1 procent. Medlemsavgiften innehåller också medlemsavgiften till hälsovårdsbranschens arbetslöshetskassa.

Storleken på medlemsavgiften bestäms utgående från vilken typ av medlemskap man har. För löntagare är medlemsavgiften 1,1 procent av den skattepliktiga bruttoinkomsten. För en självständig yrkesutövare eller för en företagare som sysselsätter andra är medlemsavgiften 12 euro i månaden. Heltidsstuderande och de som studerar för sin första examen är befriade från medlemsavgiften.  

Kom ihåg skatteavdraget

Medlemsavgiften är i verkligheten förmånligare än vad det verkar vid betalningstillfället.  Medlemsavgiften till fackförbundet och till arbetslöshetskassan är avdragsgilla vid beskattningen. Vi skickar automatiskt uppgifter om medlemsavgifterna till skattemyndigheterna. Kontrollera via skattedeklarationen att medlemsavgiften har noterats där det år då den har betalats
 

Mera info om medlemsavgifterna: www.tehy.fi/fi/palvelut-ja-edut/jasenmaksut

Information om serviceavgiften för seniorer: https://www.tehy.fi/fi/seniori