Kuva: iStock

Lagen om smittsamma sjukdomar ändras, så här ändras vaccineringen av personalen.

Förnyandet av lagen om smittsamma sjukdomar har väckt mycket diskussion bland tehyiterna. Skyldigheten att låta vaccinera sig mot vissa sjukdomar träder ikraft, efter en övergångsperiod, i mars 2018.

Personal som har ett bristfälligt vaccinationsskydd får i fortsättningen bara av speciella skäl användas vid social- och hälsovårdsenheter där det vårdas klienter eller patienter som medicinskt har bedömts vara speciellt mottagliga för smittsamma sjukdomar. Sådana grupper kan vara t.ex. barn under 1 år och personer över 65 år samt en del andra riskgrupper. 

De som arbetar i de här uppgifterna måste meddela arbetsgivaren att de har fått de vaccinationer mot säsongsinfluensa och vattkoppor, som finns i vaccinationsprogrammet. I fråga om vattkoppor räcker det med en egen anmälan om att man någon gång i livet har haft sjukdomen.

– "Vaccinationstvånget" är aktuellt för en stor del av Tehys medlemmar. För dem som varje år tar influensavaccinet och har fått alla vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet och har haft vattkoppor borde det inte uppstå några problem. Det som främst är oklart är vem som betalar vaccinationerna och tidtabellen för när på året man måste ha fått influensavaccinet, konstaterar förhandlingschef Matias Nyman.

Om arbetstagaren inte tar vaccinet är situationen besvärligare. I lagen konstaterar man att arbetsgivaren kan använda arbetstagaren i vissa uppgifter bara av ”speciella skäl.”  I motiveringen till lagen nämner man som enda exempel på speciella skäl tillfällen då en vaccinerad arbetstagare inte finns att tillgå. Då lagstiftningen till den här delen är oklar och då man inte i motiveringen till lagen har tagit ställning till saken, är det oklart om det att man har vägrat att ta vaccinationen, i ytterlighets fall kan leda till uppsägning eller det att lön inte betalas.  

I varje fall är det klart att arbetsgivaren i första hand ska erbjuda arbetstagaren sådant arbete utgående från arbetsavtalet, som också en ovaccinerad arbetstagare kan göra.

Många detaljer som hör till förändringen är ännu oklara. På grund av att man inte alls har tagit ställning till många frågor då man stiftat lagen kan det vara så att tolkningsfrågor kommer att avgöras i efterskott i domstolen.