Kontrollera och uppdatera dina uppgifter

Kontrollera dina uppgifter före den 28 februari 2020. Du deltar i utlottningen av tre Helkama e-jopo!

Våren 2020 är det igen dags att förhandla om arbetsvillkoren och lönerna inom din bransch. Det är viktigt att meddelandena från Tehy når fram under förhandlingarna. Kontrollera nu dina uppgifter i medlemsregistret och uppdatera dem vid behov. Bland alla som kontrollerat sina uppgifter lottar vi ut tre stycken Helkama e-jopo (värda cirka 1 100 euro/st.). Du kan kontrollera dina uppgifter på nätet eller med Tehy-appen.

Kontrollera och uppdatera dina uppgifter

Kontrollera och uppdatera åtminstone: telefonnummer, e-postadress och yrkestitel. 

Med Tehy-appen
  • Ladda ner Tehy-applikationen från appbutiken i din mobil.
  • För att logga in behöver du ditt medlemsnummer och lösenord. Medlemsnumret hittar du på ditt medlemskort eller på baksidan av tidskriften Tehy.
  • Navigera till redigeringsläge och tryck på "spara".
  • För att logga in behöver du ditt medlemsnummer och lösenord. Medlemsnumret hittar du på ditt medlemskort eller på baksidan av tidskriften Tehy.
  • Navigera till redigeringsläge och tryck på "spara".