Kampanjen Sisar hento valkoinen fick fortsättning

Kampanjen Sisar hento valkoinen, som lanserades i dag, dyker in i social- och hälsovårdsbranschens vardag: arbetet ger mycket men man lever inte av enbart uppskattning.

Tehys studerandeförenings kampanj lyfter fram den psykiskt och fysiskt hårda aspekten av vårdarbetet men samtidigt de anställdas positiva engagemang i sitt arbete. Arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen är av oersättligt värde, men man lever inte av enbart ihärdighet eller uppskattning. Kampanjen utgör fortsättning på förra årets kampanj med samma namn som tangerade utmaningar inom social- och hälsovårdsbranschen samt stereotypier i fråga om personalen.

- Vi vill att ungdomarna intresserar sig för sina rättigheter i arbetslivet. De uppnådda fördelarna är inga självklarheter utan man ska bevaka sina rättigheter även i framtiden, konstaterar Jari Vainio, ordföranden för Tehys studerandeförening.

Enligt Vainio är det dags för ungdomar att träda fram och höja sina röster för på hurdana villkor man arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen. Det lönar sig för alla att trygga den egna stigen in i arbetslivet.

- De anställda förtjänar bättre och det är värt att kämpa för. Fackföreningen är precis den kollektiva styrka med hjälp av vilken man kan åstadkomma bättre arbetsvillkor. Fackföreningen ger den bästa tryggheten redan under studietiden, säger Vainio.

Kampanjen färgas av mångfalden av de tehyitiska yrkena och det är också något som man vill ska synas. Kampanjens ansikten är Tehys studerandemedlemmar. I kampanjen visas snuttar av deras arbete.

- Förhoppningsvis breddar kampanjen samtidigt den snäva uppfattningen om ”systrar i vitt”. Social- och hälsovårdsbranschens mångformighet måste synas.

Läs mer om kampanjen på www.sisarhentovalkoinen.fi

Sisar hento valkoinen