Kuva: IStock

Inom kommunala sektorn kan man i fortsättningen stanna hemma och sköta om sjuka barn under 12 - år

Inom kommunala sektorn kom man i förra veckan till en överenskommelse om arbetsvillkoren. Det nya avtalet för med sig klara förbättringar bl.a. när det gäller vård av sjukt barn och faderskapsledighet.
Arbetstagarens rättighet att få tillfällig vårdledighet förbättras i och med det nya kollektivavtalet inom kommunala sektorn. I fortsättningen kan föräldrarna stanna hemma och vårda akut insjuknade barn som är under 12 år. Tidigare bestämmelser gällde vård av barn under 10 år. Man kan vara tillfälligt vårdledig i högst fyra dagar.
Förbättringar är också på kommande vad gäller den avlönade faderskapsledigheten. Den förlängs betydligt.De pappor som jobbar inom kommunala sektorn har i fortsättningen rätt till avlönade faderskapsledighet i 12 dagar. Tidigare omfattade ledigheten 6 dagar.
Avtalsuppgörelsen inom kommunala sektorn i ett nötskal
• Samma löneförhöjningar som man fått inom andra branscher genom förbundsuppgörelse
• En extra engångsbetalning som är 9,2% av den ordinarie lönen, för en arbetstagare inom kommunala sektorn i medeltal 260€
• Förberedelserna av arbetstids- och lönebestämmelserna för personalen inom social- och hälsovårdsbranschen inför avtalet 2020 börjar omedelbart
• Rätten till betald faderskapsledighet stiger till 12 dagar (tidigare 6 dagar)
• Rätt till tillfällig vårdledighet för barn under 12 år (gällde tidigare barn under 10 år)
• Arbetsgivarens rätt att kräva tillbaka lön som har betalats under sjukledighet då man beviljas arbetsoförmögenhetspension dras in.
Kommunala sektorns kollektivavtal träder ikraft då alla avtalsparters beslutande organ har godkänt det. Tehys fullmäktige godkände avtalet redan i förra veckan.