Tehys studerandeförening för 2019–2020. Personer från vänster: Elina Hyvönen, Taru Weckström, Erik Indola, Marko Kaira och Johanna Sinimäki.

Erik Indola är ny ordförande för Tehys studerande

Uleåborgsbon Erik Indola, som studerar till sjukskötare för andra året, valdes i april till styrelseordförande för Tehys studerandeförening för perioden 2019–2020.

Erik Indolas väg till sjukskötarstuderande har varit allt annat än rak. Han är en 46-årig branschbytare, som tog fysikerexamen i början av 2000-talet. Tack vare sina studier arbetade han i ett tiotal år bland annat hos olika företag som tillverkar medicinska mätapparater. Efter det var han även företagare, verksamhetsledare för en förening samt arbetade inom utvecklingssamarbete i Spanien i fem år.

– Innan jag inledde mina studier hade jag ingen tidigare erfarenhet av arbete inom vårdsektorn. De kanske mest betydande puffarna i riktning mot sjukskötaryrket kom under Eriks år inom utvecklingssamarbetet och de arbetsresor han då gjorde till drogavvänjningskliniker och barnhem i Spanien, Italien, Indien och Haiti. Hans möten med olika utsatta människor tände en vilja att hjälpa människor direkt, inte endast indirekt med hjälp av apparaterna.

– Som ordförande vill jag arbeta för att förbättra förutsättningarna och förmånerna för studerande. Därför är jag även aktiv inom Finlands sjuksköterskeförbund, både på nationell nivå och i styrelsen för Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitajat ry. Min dörr är alltid öppen. Till mig får man skicka meddelanden, önskemål, krav, kommentarer, utmaningar och utvecklingsförslag. De ger material till idéer i studerandeföreningens styrelse och ger vårt arbete djup och bredd.

Av sina studier har Erik omkring hälften kvar, och han planerar att fördjupa sig i anestesiologi. Det är möjligt att han tar examen redan i början av hösten 2020. Efter det vill han gärna arbeta på en operations- eller intensivvårdsavdelning för barn och unga. Det är en plats som han blev bekant med för drygt tio år, när han under många veckor vistades på en sådan med sitt barn. Hans barn och närmaste krets är redan vana vid att Erik gärna byter riktning i sitt liv. Sjuksköterskestudierna är ett sådant byte, ett av de bästa.

Styrelsens övriga medlemmar presenterar sig på Instagram-kontot för Tehys studeranden under den närmaste tiden.

Facebook: @tehyopiskelijat
Instagram: @tehyopiskelijat