kuva: Leena Louhivaara

Diskriminering på grund av graviditet är vanligt inom social- och hälsovårdsbranschen

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen uttalar sig om diskriminering på grund av graviditet, som är vanligt inom social- och hälsovårdsbranschen. Tehy har i år fört en kampanj mot diskriminering på grund av graviditet.
I jämställdhetslagstiftningen stadgas det om förbud mot diskriminering på grund av kön. Inom arbetslivet är det förbjudet att försätta en arbetstagare eller en arbetssökande i en sämre ställning än en person av annat kön om det inte finns en godtagbar förklaring till behandlingen. Diskriminering på grund av graviditet anses vara baserad på könstillhörighet.
Trots att diskriminering på grund av graviditet är förbjudet i lag kontaktas Tehy ständigt på grund av att arbetsgivarna inte har förlängt tidsbundna avtal för de som är gravida. Det är typiskt att man år ut och år in anställer en arbetstagare genom tidsbundna avtal och då arbetstagaren meddelar att hon är gravid så förlängs inte anställningen. Varje år väcker Tehy åtal i ett tiotal fall på grund av diskriminering på grund av graviditet, största delen av fallen leder till en förlikning, det här på grund av att brott mot jämställdhetslagstiftningen är en känslig fråga för arbetsgivare inom ett kvinnodominerat område.
Problemet finns främst bland unga kvinnor i början av sin karriär, som har en tidsbunden anställning, man vågar inte lyfta fram problemet på grund av att man är rädd för att gå miste om sin arbetsplats. En stor del av diskrimineringsfallen förblir gå grund av det här oupptäckta.
Diskriminering på grund av graviditet är ett segt fenomen och arbetsgivarna vet att detta är förbjudet men trots det förlänger man inte arbetsavtal under tiden för familjeledigheten. I de mest grava fallen önskar arbetsgivaren arbetstagaren välkommen tillbaka då familjeledigheten är över.
Speciellt bekymmersamt är det att diskriminering förekommer inom offentliga sektorn. Det skulle löna sig för arbetsgivaren att ta detta på allvar eftersom de rättegångar som hänför sig till diskriminering på grund av graviditet är dyra.