Tehyiterna kämpade för en rättvis lönesättning på Åland 2014

Dåliga tider syns i orsaken till medlemskap

Enligt Tehys organisationsundersökning är de tre viktigaste orsakerna att höra till Tehy bättre skydd vid arbetslöshet (30% anser det här vara den viktigaste orsaken), möjlighet att påverka löne- och andra arbetsvillkor (29% är av den här åsikten) samt det att man vid behov får hjälp av Tehy (16% är av den här åsikten).

Betydelsen av trygghet vid arbetslöshet har stigit till första plats om man jämför med den undersökning som gjordes för fyra år sen. Då ansåg 22% av medlemmarna att ett bättre skydd vid arbetslöshet var den viktigaste orsaken att höra till förbundet. Enligt undersökningen från år 2012 var möjligheten att påverka löne – och andra arbetsvillkor den viktigaste orsaken att höra till förbundet, då var 33% av den åsikten.

- Den dåliga ekonomiska situatinen och de stora förändringar som är på kommande samt osäkerheten inom social- och hälsovårdsbranschen kan ha påverkat medlemmarnas åsikter om vad som är den viktigaste orsaken till medlemskap, anser Tehys utvecklingschef Kirsi Markkanen.

Tehys organisationsundersökning har gjorts genom en förfrågan via posten av TSN Gallup till Tehys medlemmar under perioden mars-maj 2016. Samplet var 3 000 och svarprocenten 28. Motsvarande breda organisationsundersökningar har utförts från år 1999 med fyra års mellanrum för att fungera som stöd vid planeringen av Tehys verksamhet.