Kuva: IStock

Blev du utexaminerad? Bli ordinarie medlem i Tehy nu!

När studierna avslutas, upphör också studerandemedlemskapet i Tehy och det är dags att bli ordinarie medlem.

Tidigt i sommaren firar många studerande inom vårdbranschen sina examensfester. Grattis till alla er som har utexaminerats för ett viktigt yrke!

Om du har varit studerandemedlem i Tehy, innebär utexamineringen och slutet på studierna att även studerandemedlemskapet upphör. Efter utexamineringen är det alltså dags att ansluta dig till Tehy som ordinarie medlem. Märk väl att studerandemedlemskapet inte automatiskt förvandlas till ett ordinarie medlemskap i Tehy, utan du måste ansluta dig som ordinarie medlem. Det går lätt att ansluta dig på nätet.

När du blir ordinarie medlem garanterar du att din rättsskydds- och ansvarsförsäkring fortsätter att gälla. Försäkringarna är nödvändiga i ditt arbete och ger skydd vid olycksfall. Som medlem får du också hjälp med eventuella frågor, till exempel angående lönen eller arbetsavtalet – förtroendemannen är medlemmens närmaste hjälp på arbetsplatsen. Genom att bli ordinarie medlem bevarar du också din rätt till Tehys andra medlemsförmåner.

Ansluta dig samtidigt till Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Tehy betalar arbetslöshetskassans medlemsavgift för dig.