Bekymmer med sommarjobbet? Fråga råd av sommarjobbinfo.

SAK:s, Akavas och STTK:s gemensamma sommarjobbinfo öppnar igen tisdagen den 2.5.2017 och är öppen till den 31 augusti. Löntagarorganisationernas rådgivningsservice hjälper gratis sommarjobbare för 13. gången.

Sommarjobbsinformatör Sari-Anne Salminen påminner om att det lönar sig att noga gå igenom villkoren för arbetet innan man skriver under arbetsavtalet. Man kan vara i kontakt med sommarjobbsinfon redan innan sommarjobbet börjar.

Man kan fråga råd om saker som har att göra med till exempel lön, arbetsturer och prövotid. Alla frågor behandlas konfidentiellt, man behöver inte vara rädd för att be om hjälp.

Salminen uppmanar alla sommarjobbare att se till att man får en bra introduktion till sitt arbete.

– Arbetsgivaren är skyldig att ge upplysning om förhållandena på arbetsplatsen, hur man använder maskiner och utrustning, samt om arbetarskyddet. En ordentlig introduktion minskar arbetsolyckor, förbättrar kvaliteten på arbetet och ökar välmående på arbetsplatsen.

På tjänstens nya nätsidor www.kesaduunari.fi finns det samlat viktig information om arbetslivet för sommarjobbare. Via sidorna är det också möjligt att skicka frågor till sommarjobbsinformatören.  

Telefonservicen är öppen måndag till fredag kl. 9- 15. Man kan fråga råd på finska, svenska och engelska. Man kan ringa tjänsten anonymt.

Man kan ringa 0800 179 279 för att fråga råd. Sommarjobbinfo finns också på Facebook www.facebook.com/kesaduunari och på Twitter twitter.com/kesaduunari.