Ennen yt- tai muutosneuvottelujen alkamista työnantajan on annettava työntekijöiden edustajalle kirjallisesti tiedot harkitsemistaan irtisanomisista, lomauttamisista tai osa-aikaistamisesta. Ilman riittäviä tietoja työntekijöillä ei ole todellista mahdollisuutta osallistua neuvotteluun.

Työnantajan on kerrottava vähintään

  • miksi se toimii näin?
  • kuinka montaa työntekijää toimenpiteet koskevat?
  • millä periaatteilla ja perusteilla työntekijät valitaan?
  • milloin suunnitelmat toteutetaan?

Laissa ei ole tarkasti säädetty, millä tarkkuudella työnantajan pitää tiedottaa työvoiman vähentämisen syistä. Hyvänä nyrkkisääntönä on, että työnantajan pitää antaa tiedot ja selvitykset,

  • joihin se vetoaa
  • jotka vaikuttavat päätöksiin ja
  • jotka työntekijät tarvitsevat voidakseen käydä neuvottelut.

Ilman riittäviä tietoja toimenpiteiden syistä ja taustoista työntekijöillä ei ole todellista mahdollisuutta osallistua neuvotteluun. Jotta työnantaja täyttäisi neuvotteluvelvoitteen, on työnantajan siis annettava työntekijöille kaikki asiaan vaikuttavat tiedot.

Jos työntekijä tai luottamusmies katsoo tarvitsevansa lisätietoja neuvotteluja varten, on hänellä velvollisuus pyytää niitä työnantajalta. Tiedot on annettava etukäteen, jotta työntekijöiden edustajalla on aito mahdollisuus perehtyä niihin ennen neuvotteluiden alkamista sekä välittää tiedot myös työntekijöille ja saada heidän kantansa asiaan.

Jos työnantaja saa joitain seikkoja tietoonsa vasta neuvotteluesityksen jälkeen, tiedot on annettava viimeistään neuvottelujen alkaessa. Mikäli puuttuva tieto on olennainen ensimmäisessä kokouksessa neuvoteltavan asian kannalta, on asian käsittely henkilöstöosapuolen niin vaatiessa siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Vaatimus asian käsittelyn siirtämisestä puuttuvan tiedon saamiseksi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muutosneuvotteluiden aloitusajankohtaa olisi siirrettävä.

*

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Tällaisia ovat mm. lomautus tai työttömyys.