Jos työnantaja rikkoo yt-menettelysäännöksiä, voi irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu työntekijä vaatia työnantajalta hyvitystä enintään 35 590 euroa. Hyvityksen määrä riippuu siitä, kuinka vakavasta rikkomuksesta on kyse.

Hyvitystä voi esimerkiksi saada, jos työnantaja on

  • tehnyt päätöksensä jo ennen neuvotteluja tai asioista ei ole neuvoteltu lain edellyttämällä tavalla
  • lopettanut neuvottelut ennen kuin 14 päivän tai kuuden viikon määräaika on kulunut
  • neuvotellut väärän osapuolen kanssa.

Tai jos työnantaja ei ole

  • antanut neuvotteluesitystä tai on antanut sen virheellisesti (myöhässä tai puutteellisilla tiedoilla)
  • antanut etukäteistietoja neuvotteluja varten
  • toimittanut työvoimatoimistolle neuvotteluesitystä tai siinä olevia tietoja
  • laatinut toimintasuunnitelmaa tai on laatinut sen virheellisesti tai ei ole esittänyt työllistymistä koskevia periaatteita työntekijöille
  • käsitellyt kohdistumisen periaatteita eli esimerkiksi miten irtisanottavat valikoituvat.

Työntekijällä voi olla oikeus hyvitykseen, vaikka itse irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen olisi ollut laillinen.