Jos työnantaja rikkoo yt-menettelysäännöksiä, voi irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu työntekijä vaatia työnantajalta hyvitystä enintään 35 590 euroa. Hyvityksen määrä riippuu siitä, kuinka vakavasta rikkomuksesta on kyse.

Hyvitystä voi esimerkiksi saada, jos työnantaja on

  • tehnyt päätöksensä jo ennen neuvotteluja tai asioista ei ole neuvoteltu lain edellyttämällä tavalla
  • lopettanut neuvottelut ennen kuin 14 päivän tai kuuden viikon määräaika on kulunut
  • neuvotellut väärän osapuolen kanssa.

Tai jos työnantaja ei ole

  • antanut neuvotteluesitystä tai on antanut sen virheellisesti (myöhässä tai puutteellisilla tiedoilla)
  • antanut etukäteistietoja neuvotteluja varten
  • toimittanut työvoimatoimistolle neuvotteluesitystä tai siinä olevia tietoja
  • laatinut toimintasuunnitelmaa tai on laatinut sen virheellisesti tai ei ole esittänyt työllistymistä koskevia periaatteita työntekijöille
  • käsitellyt kohdistumisen periaatteita eli esimerkiksi miten irtisanottavat valikoituvat.

Työntekijällä voi olla oikeus hyvitykseen, vaikka itse irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen olisi ollut laillinen.

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Muistathan aina ilmoittaa meille, kun olet poissa työelämästä etkä saa palkkaa, sillä vapautus jäsenmaksuista ei tule automaattisesti.

Kuvassa on kolikoita