Työtaistelut Tehyssä

Tälle sivustolle on koottu työtaisteluihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastaukset. Tutustu niihin huolellisesti. Tarvittaessa sinua auttavat myös ammattiosastosi ja tehyläiset luottamusmiehet. Löydät heidän yhteystiedot täältä kirjauduttuasi sivuillemme.

Yksityisen varhaiskasvatusalan lakko 7.-8.3.

Työnantajaa edustava Hyvinvointialan liitto on katkaissut yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut. Palkansaajajärjestöt olisivat olleet valmiita jatkamaan neuvotteluja. Neuvotteluja vauhdittaakseen ovat palkansaajajärjestöt jättäneet 16.2. lakkovaroituksen, jonka mukaan kyseisten liittojen varhaiskasvatuksen piirissä, yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusalalla olevat jäsenet ovat lakossa 7.-8.3.

TSN ry:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Alkoi 8.2.2017 klo 7.00. 
Yksityisen sosiaalipalvelualan, Terveyspalvelualan ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n työehtosopimusten voimassaolo päättyi 31.1.2018. Koska neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet, ovat ERTO, SuPer ja Tehy (Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry) päättäneet julistaa kyseisten sopimusalojen kaikille työpaikolle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi torstaina 8.2.2017 klo 7.00 ja on voimassa toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. 

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä olevat sopimukset

  • Terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES)
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES)
  • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus (YTHS) YTHS:n osalta ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi 13.2.2018 saavutetun neuvottelutuloksen vuoksi.

Tavoite

Näillä painostustoimilla vauhditetaan neuvottelutuloksen syntymistä ja Tehyn, SuPerin ja Erton tavoitteiden läpiviemistä. 

Tehyn jäsenyys suojaa ja velvoittaa

Kun työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt ja on järjestön tekemä päätös tukitoimista, vastuu tästä on Tehyllä. Yksittäiselle jäsenelle ei saa tulla seuraamuksia tukitoimiin osallistumisesta. Jäsenen on toimittava liiton päätöksen mukaisesti.

Seuraa Tehyn viestintää 

Neuvotteluissa tilanteet saattavat muuttua nopeasti. Varmista, että työsuhde- ja yhteystietosi (työnantaja, työpaikka, sähköposti ja matkapuhelin) ovat Tehyn jäsenrekisterissä (omat sivusiovat ajan tasalla.  Työtaistelun aikana saattaa liikkua huhuja ja väärää tietoa. Tämä koskee myös työnantajan ja median viestejä. Luota vain oman liittosi viestintään. 

Sosiaalinen media

Neuvottelijoiden viestejä neuvotteluiden etenemisestä on koostettu Twitteriin tänne. Neuvotteluista keskustellaan somessa hastagilla #palkatkuntoon.

Tehyn puheenjohtaja kommentoi paljon tilannetta omilla kanavillaan, niitä kannattaa seurata. Facebook: @tehynmilla, Twitter: @millaryt

Tehyn neuvottelijat Twitterissä: @vappuokkeri@M_Kinnunen@MariannLeskin

Tehy somessa, Facebook: @tehy.fi, Twitter: @tehy_ry
Tehy-lehti, Facebook: @tehylehti, Twitter: @tehylehti

Osallistu aktiivisesti keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja jaa Tehyn viestejä omille verkostoillesi. Meitä kaikkia tarvitaan yhteisen tavoitteen onnistumiseksi, ole mukana luomassa yhteishenkeä!

Neuvottelukierroksen uutiset

Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt

Kunta-alan työehdoista on syntynyt neuvottelutulos 8.2.2018. Neuvottelutuloksen syntymisen myötä kunta-alalla voimassa ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.

Lue Tehyn tiedote.

Päivitetty 16.2.2018 klo14.00