Tietoa oppilaitoksille

Tehyn aluetoimistojen järjestöasiantuntijat ja Tehy-tutorit käyvät tapaamassa opiskelijoita oppilaitoksissa. Järjestöasiantuntijat pitävät työelämätietoustunteja ja Tehy-infoja.

Tehy-tutorit ovat sosiaali- ja terveysalan rautaisia ammattilaisia, joilla on käytännön kokemusta opiskeltavasta alasta. Tutorit pitävät Tehy-infoja aloittaville ja valmistuville opiskelijoille. 

Tutorit pitävät oppilaitosten auloissa parin tunnin ajan infopöytiä, joissa opiskelijat voivat käydä kysymässä jäsenyyteen liittyviä asioita ja hakemassa uusimmat materiaalit opiskelun ja harjoittelun tueksi.

Kaikki nämä Tehyn palvelut ovat oppilaitoksille maksuttomia. Työelämätietoustuntien sisältö voidaan räätälöidä aina opiskelijaryhmän ja käytettävän ajan mukaan. Voitte valita työelämätietousluentoja aina yhdestä luennosta kokonaiseen Matkalla työelämään -opintokokonaisuuteen saakka. Aiheita ovat esimerkiksi

  • opiskelijan oikeudet ja vastuut
  • terveydenhuollossa työskentelyä koskevat normit ja lainsäädäntö
  • työelämän pelisäännöt
  • työsopimuksen teko.

Tehy tarjoaa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille työelämätietouspakettia myös verkko-opintomateriaalina. Se on saanut hyvän startin kokeiluoppilaitoksissa. Koulutussivusto koostuu erilaisista oppitunneista, joihin opiskelija voi tutustua itsenäisesti tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Sivustolta löytyy omat osionsa sekä työntekijä- että esimiesnäkökulmasta sekä vinkkejä verkkosivuston hyödyntämiseen.

Tehy järjestää paljon erilaisia tapahtumia niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Opiskelijoille täysin maksuttomia koulutuspäiviä järjestetään ympäri Suomea. Tehyn aluetoimiston järjestöasiantuntijat pitävät yhteyttä oppilaitosten johtoon ja opettajiin.

Opettajatapaamisissa

  • käsitellään terveydenhuoltoalan työmarkkinoiden ajankohtaisia asioita.
  • opettajat saavat uusimmat Tehyn tutkimusjulkaisut ja muut ajankohtaiset materiaalit.

Verkostoitumalla Tehyn aluetoimiston kanssa oppilaitoksilla on mahdollisuus saada aina ajantasaista ja monipuolista tietoa terveydenhuoltoalan työmarkkinoista.
 
Oppilaitoksilla on mahdollisuus hakea Tehyn stipendiä valmistuvalle opintoryhmälleen. Stipendejä myönnetään yksi per valmistuva ryhmä. Stipendi on 100 euron arvoinen. Ota yhteyttä lähimpään aluetoimistoosi.