Tapahtuma- ja koulutuskalenteri

Lohko

Opiskelijoiden webinaaripäivä

9.11.2022 09:00 - 15:00
Verkossa

Kohderyhmä: Sosiaali- terveys- ja kasvatusalan opiskelijat

Tehyn terveydenhoitajajaoston opintopäiväwebinaarI 11.11.2022

11.11.2022 08:30 - 16:00
Verkossa

Tänä vuonna opintopäiväwebinaarin kantava teema on seksuaaliterveys ja sen eri ulottuvuudet. Tervetuloa mukaan! Alustava ohjelma liitteenä. Linkki webinaariin lähetetään 7.11. alkavalla viikolla ilmoittautuneiden sähköpostiin Tehyn uutiskirjeenä.

Työoikeuden kertauskurssi 2

14.11 - 15.11.2022 klo 10:00 - 16:00
Aktiivi-Instituutti

Työoikeuden jatkopaketti sisältäen työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, tietosuojan, työturvallisuusvastuut, työehtosopimusoikeuden, työriitojen sovittelujärjestelmän, luottamusmiehen roolia työrauhan ylläpitäjänä ja työrikoksia.

Henkilöstön edustajan viestintä

17.11.2022 08:30 - 15:30
Verkossa

Tehyn kuntoutusalan opintopäivät 2022

17.11 - 18.11.2022 klo 08:45 - 15:45
Original Sokos Hotel Vantaa

Ensimmäisenä päivänä käsittelyssä ovat mm. monialaisuuden tukeminen kuntoutuksessa sekä omakuntoutus osana moniammatillista kuntoutusprosessia. Iltapäivällä on kaksi rinnakkaissessiota, joiden aiheina ovat lasten ja nuorten kuntoutus sekä työ- ja toimintakyvyn tukeminen työterveydenhuollossa. Toisena päivänä pureudumme hyvinvointiin työpaikoilla. Kuulemme esityksiä siitä, miten tukea muita ja auttaa itse jaksamaan työssä.

Kohderyhmä: Tehyn kuntoutusalan verkoston jäsenet ja kuntoutusalalle opiskelevat Tehyn opiskelijajäsenet sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Koulutus on maksuton ja

Työaikajoustot

17.11 - 18.11.2022 klo 10:00 - 16:00
Verkossa

Kurssi antaa luottamusmiehille yhdessä paketissa tietoa erilaisista työaikajoustomahdollisuuksista, niin KVTES:ssä kuin erillislaeissakin sallituissa tapauksissa. Kurssilla käsitellään KVTES:n mukaisia joustoja ja työaikapankkiohjeistusta

Työsuojelupäivät

17.11 - 18.11.2022 klo 10:00 - 16:00
Radisson Blu Royal

Henkilöstönedustajan oma jaksaminen-jatkokurssi

17.11 - 18.11.2022 klo 10:00 - 16:00
Aktiivi-Instituutti

Edellyttää ensin Henkilöstön edustajan oma jaksaminen kurssille osallistumista

Terveellinen työ – stressi hallinnassa

17.11 - 18.11.2022 klo 10:00 - 16:00
Aktiivi-Instituutti

Kurssilla lisätään työperäisestä stressistä ja psykososiaalisista riskeistä sekä näiden syntymekanismeista. Lisäksi edistetään osanottajan osaamista ja keinoja vaikuttaa kehittävästi työn suunnitteluun, organisointiin, johtamiseen ja ilmapiiriin.

Viestintää ja tietosuojaa työelämässä

21.11 - 22.11.2022 klo 10:00 - 16:00
Verkossa

Kurssilla käsitellään EU:n tietosuoja-asetusta, yksityisyyden suojaa työelämässä, viestintää työelämässä ja viestintään liittyviä vastuukysymyksiä

Työyhteisösovittelu – sovittelevan kohtaamisen malli

21.11 - 23.11.2022 klo 10:00 - 16:00
Aktiivi-Instituutti

Työyhteisössä esiintyvät ristiriidat, vuorovaikutustaitojen käyttäminen niiden ratkaisemisessa sekä työrauhan ja työilmapiirin parantaminen. Sovittelun tausta, lähtökohdat ja vaiheet, sovittelijan rooli ja menettelytavat.

ENSIHOITOALAN OPINTOPÄIVÄT

28.11 - 29.11.2022 klo 09:00 - 16:00
Verkossa

Yksityisyyden suoja ja yhdenvertaisuus työelämässä

28.11 - 29.11.2022 klo 10:00 - 16:00
Verkossa

ENSIHOITOALAN OPINTOPÄIVÄ

29.11.2022 09:00 - 16:00
Verkossa

Työsuojelun peruskurssi

29.11 - 1.12.2022 klo 10:00 - 16:00
Aktiivi-Instituutti

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista ja käytännön valmiuksia osallistua yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan.
Kurssin 2.jaksolle ei tarvitse ilmoittautua jakso pidetään verkossa vuonna 2023

Verkkovälitteinen neuvottelu

29.11 - 30.11.2022 klo 10:00 - 16:00

Sote ry:n yksityissektorin neuvottelupäivät

1.12 - 2.12.2022 klo 09:00 - 16:00
Verkossa

Tulevaisuuden työmarkkinat

1.12 - 2.12.2022 klo 10:00 - 16:00
Verkossa

Tulevaisuuden työmarkkinoita käsitellään eri instituutioiden käkökulmasta. Kurssin tavoitteena on hahmottaa visioita ja muutospaineita työmarkkinoiden kehityksen kannalta.

Monimuotoisuus työyhteisössä

7.12 - 9.12.2022 klo 10:00 - 16:00
Verkossa

Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen mahdollisuuksia ymmärtää paremmin moninaisuutta ja pohditaan erilaisia akkulturaation linjauksia työpaikoilla. Koulutuksessa arvioidaan myös tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteuttamisen tapoja työyhteisöissä.