Tehyn rahallinen tuki tehyläisille ehdokkaille ja osallistuminen vaaliseminaareihin eduskuntavaaleissa 2019

Tehy tukee eduskuntavaaleissa jäseniään, jotka ovat eduskuntavaaliehdokkaina rahallisesti 300 eurolla ehdokasta kohti. Tiedossa olevia tehyläisiä ehdokkaita oli 20.3.2019 mennessä yhteensä 67 kpl ja tukeen käytetään näin ollen yhteensä noin 20 000 €. 

Tehyläisten ehdokkaiden tukemisen lisäksi Tehy osallistuu tasapuolisuuden periaattein suurimpien puolueiden muutamiin merkittävimpiin vaaliseminaareihin, joiden teemat liittyvät jollain tavoin sote-alaan. Eri puolueiden ehdokkaiden seminaareihin käytetään yhteensä noin 10 000 euroa.