Tehyläisiä tutkintoja ja ammatteja

 

 • Apuhoitaja

 • Apuvälineteknikko

 • Bioanalyytikko AMK

 • Ensihoitaja AMK

 • Erikoislaboratoriohoitaja

 • Erikoisröntgenhoitaja

 • Erikoissairaanhoitaja

 • Fysioterapeutti

 • Fysioterapeutti AMK

 • Geronomi AMK

 • Hammashoitaja

 • Hammashuoltaja

 • Jalkaterapeutti AMK

 • Jalkojenhoitaja

 • Kehitysvammaisten hoitaja

 • Kehitysvammaohjaaja

 • Kodinhoitaja

 • Kuntohoitaja

 • Kuntoutuksen ohjaaja AMK

 • Kätilö

 • Kätilö AMK

 • Laboratoriohoitaja

 • Lastenhoitaja

 • Lastenohjaaja

 • Lähihoitaja

 • Lääkintävahtimestari

 • Mielenterveyshoitaja

 • Mielisairaanhoitaja

 • Naprapaatti AMK

 • Osteopaatti AMK

 • Perushoitaja

 • Päivähoitaja

 • Röntgenhoitaja

 • Röntgenhoitaja AMK

 • Sairaanhoitaja

 • Sairaanhoitaja AMK

 • Sosiaalikasvattaja

 • Sosiaaliohjaaja

 • Sosionomi AMK

 • Suuhygienisti AMK

 • Terveydenhuollon kandidaatti

 • Terveydenhuollon maisteri

 • Terveydenhoitaja

 • Terveydenhoitaja AMK

 • Terveystieteiden kandidaatti

 • Terveystieteiden maisteri

 • Terveystieteiden lisensiaatti

 • Terveystieteiden tohtori

 • Toimintaterapeutti

 • Toimintaterapeutti AMK

 • Vajaamielishoitaja

 • Sosiaali- ja terveysalan YAMK

 • Ylempi hammashoitaja

Tehyläisiä ammattinimikkeitä

 • apulaisosastonhoitaja

 • apulaisylihoitaja

 • apulaistutkija

 • bioanalyytikko

 • diakonissa

 • ensihoitaja

 • fysioterapeutti

 • geronomi

 • hallintoylihoitaja

 • hammashoitaja

 • hammashuoltaja

 • hoitaja

 • hygieniahoitaja

 • jalkojenhoitaja

 • jalkaterapeutti

 • johtava hoitaja

 • johtava ylihoitaja

 • kehitysvammahoitaja

 • kouluavustaja

 • kuntoutusohjaaja

 • kuntohoitaja

 • kätilö

 • laboratoriohoitaja

 • lastenhoitaja

 • lääkintävahtimestari /sairaankuljettaja

 • lähihoitaja

 • lääkintävahtimestari

 • mielenterveyshoitaja

 • naprapaatti

 • ohjaaja

 • osastonhoitaja

 • osteopaatti

 • perhepäivähoitaja

 • perushoitaja

 • projektisihteeri/-päällikkö

 • puheterapeutti

 • päivähoitaja

 • röntgenhoitaja

 • sairaanhoitaja

 • sairaankuljettaja

 • sosiaaliohjaaja

 • sosionomi

 • suuhygienisti

 • suunnittelija

 • terveydenhoitaja

 • toiminnanjohtaja

 • tutkimushoitaja

 • tutkija

 • työfysioterapeutti

 • työterveyshoitaja

 • vastaava hoitaja

 • vanhainkodin johtaja

 • ylihoitaja