Tehyläiset ammatit

Tehyläisiä tutkintoja ja ammatteja

 • Apuhoitaja                   
 • Apuvälineteknikko
 • Bioanalyytikko AMK
 • Ensihoitaja AMK        
 • Erikoislaboratoriohoitaja
 • Erikoisröntgenhoitaja
 • Erikoissairaanhoitaja
 • Fysioterapeutti          
 • Fysioterapeutti AMK
 • Geronomi AMK         
 • Hammashoitaja         
 • Hammashuoltaja       
 • Jalkaterapeutti AMK
 • Jalkojenhoitaja          
 • Kehitysvammaisten hoitaja
 • Kehitysvammaohjaaja
 • Kodinhoitaja               
 • Kuntohoitaja
 • Kuntoutuksen ohjaaja AMK
 • Kätilö
 • Kätilö AMK                   
 • Laboratoriohoitaja
 • Lastenhoitaja              
 • Lähihoitaja
 • Lääkintävahtimestari
 • Mielenterveyshoitaja
 • Mielisairaanhoitaja
 • Naprapaatti AMK      
 • Osteopaatti AMK      
 • Perushoitaja 
 • Psykoterapeutti              
 • Päivähoitaja                
 • Röntgenhoitaja          
 • Röntgenhoitaja AMK
 • Sairaanhoitaja            
 • Sairaanhoitaja AMK
 • Sosiaalikasvattaja      
 • Sosiaaliohjaaja           
 • Sosionomi AMK         
 • Suuhygienisti AMK
 • Terveydenhuollon kandidaatti         
 • Terveydenhuollon maisteri
 • Terveydenhoitaja     
 • Terveydenhoitaja AMK
 • Terveystieteiden kandidaatti
 • Terveystieteiden maisteri
 • Terveystieteiden lisensiaatti
 • Terveystieteiden tohtori
 • Toimintaterapeutti
 • Toimintaterapeutti AMK
 • Vajaamielishoitaja
 • Sosiaali- ja terveysalan YAMK           
 • Ylempi hammashoitaja

Tehyläisiä ammattinimikkeitä

 • apulaisosastonhoitaja
 • apulaisylihoitaja
 • apulaistutkija
 • bioanalyytikko
 • diakonissa
 • ensihoitaja
 • fysioterapeutti
 • geronomi
 • hallintoylihoitaja
 • hammashoitaja
 • hammashuoltaja
 • hoitaja
 • hygieniahoitaja
 • jalkojenhoitaja
 • jalkaterapeutti
 • johtava hoitaja
 • johtava ylihoitaja
 • kehitysvammahoitaja
 • kouluavustaja
 • kuntoutusohjaaja
 • kuntohoitaja
 • kätilö
 • laboratoriohoitaja
 • lastenhoitaja
 • lääkintävahtimestari /sairaankuljettaja
 • lähihoitaja
 • lääkintävahtimestari
 • mielenterveyshoitaja
 • naprapaatti
 • ohjaaja
 • osastonhoitaja
 • osteopaatti
 • perhepäivähoitaja
 • perushoitaja
 • projektisihteeri/-päällikkö
 • puheterapeutti
 • päivähoitaja
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • sairaankuljettaja
 • sosiaaliohjaaja
 • sosionomi
 • suuhygienisti
 • suunnittelija
 • terveydenhoitaja
 • toiminnanjohtaja
 • tutkimushoitaja
 • tutkija
 • työfysioterapeutti
 • työterveyshoitaja
 • vastaava hoitaja
 • vanhainkodin johtaja
 • ylihoitaja