Liitto

Sinä olet Tehy

Ammattiosasto on paikallinen Tehy. Kun kuulut ammattiosastoon, olet Tehyn jäsen. Opiskelijana kuulut opiskelijayhdistykseen.

Ammattiosasto on tehyläisten porukka saman työnantajan palveluksessa tai tietyllä alueella. Ammattiosaston tilaisuuksissa voit tavata muita saman alan ammattilaisia ja osallistua mukavaan toimintaan. Tehyn ammattiosastoja on yli 200.

Katso ammattiosastoluettelo

Kun menet mukaan toimintaan, vaikutat omaan työhösi! Ammattiosaston valitsema edustaja, kuten luottamusmies neuvottelee työpaikkasi työehdoista.

Tehy on keskusjärjestö STTK:n suurin ammattiliitto, joten jäsenyytesi kautta olet mukana valvomassa etujasi myös kansallisella tasolla.

Tehyn missio

Ajamme tehyläisten etua työelämässä.

Tehyn visio

Tehyläisten palkat ja työolot kuntoon.

Arvot

  • Tasa-arvo
  • Jäsenlähtöisyys

Strategia

Tehyn päättäjien valinta

Kuka tahansa Tehyn ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen äänioikeutettu jäsen voi asettua ehdolle Tehyn valtuustoon. Valtuusto tekee Tehyn tärkeät päätökset. Kaikki ammattiosaston jäsenet saavat äänestää vaalissa.

Koko Suomi on yhtä vaalipiiriä ja vaalitapa on suhteellinen eli ehdokkaiden kannattaa muodostaa vaaliliittoja. Seuraavissa vaaleissa vuonna 2021 valitaan 83 valtuutettua.

Valtuusto valitsee Tehyn puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituksen sekä valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Valtuusto

  • päättää liiton tavoitteista ja tekee tärkeimmät päätökset

  • päättää liiton toiminnasta ja taloudesta

  • hyväksyy työ- ja virkaehtosopimukset

  • päättää mahdollisesta työtaistelusta.

Hallitus

  • päättää, mitä Tehyssä tehdään ja mitä mieltä Tehy on eri asioista

  • vastaa kaikesta liiton toiminnasta valtuuston päätösten mukaisesti

  • valitsee Tehyn työntekijät ja päättää hankinnoista.

Puheenjohtajisto 2021-2025

Valtuusto

Valtuuston puheenjohtaja
Jokinen-Anttila Leena

1. varapuheenjohtaja
Sihto Paula

2. varapuheenjohtaja
Laurila-Rontti Vilja

Katso valtuuston jäsenet

Hallitus

Puheenjohtaja
Millariikka Rytkönen

1. varapuheenjohtaja
Anna-Leena Brax

2. varapuheenjohtaja
Pipsa Allén

Katso hallituksen jäsenet

Henkilöstö

Tehyn keskustoimistossa Pasilassa työskentelee sata asiantuntijaa ja lisäksi aluetoimistoissa yli 20 asiantuntijaa muun muassa edunvalvonta-, järjestö- ja viestintätehtävissä. Yhteystiedot.

Talous

Tehyn tilinpäätös ja puheenjohtajan työsuhteen ehdot