Tehyn kansainväliset hankkeet

Tehy on tehnyt koko historiansa ajan kehitysyhteistyötä. Hankkeiden tarkoituksena on vahvistaa kehitysmaiden ay-liittoja, jotta ne pystyvät paremmin puolustamaan työntekijöiden oikeuksia ja parantamaan työskentelyoloja.

Vahvat ammattiliitot maailmassa ovat kaikkien, myös tehyläisten, etu.

Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASKin ja julkisten alojen maailmanliiton PSI:n kanssa. Hankkeet saavat Ulkoasiainministeriön tukea.

Tehyn hankkeita on ollut Tansaniassa, Nicaraguassa, Latviassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Brasiliassa, Kosovossa ja alueelliset hankkeet Aasiassa ja Länsi-Afrikassa. Käynnissä ovat hankkeet Filippiineillä ja Kolumbiassa.

Filippiinit: Vahvat liitot ja laadukkaat julkiset palvelut terveydenhuollossa

Filippiineillä ammattiyhdistysliike on hajanainen, järjestäytymisaste alhainen ja työntekijöiden järjestäytymistä yritetään kaikin tavoin vaikeuttaa. Esimerkiksi määräaikaisilla työntekijöillä ei ole järjestäytymisoikeutta.

Terveydenhuoltoalan työntekijöillä on huonot työskentelyolosuhteet, huono palkkaus ja kova kilpailu työpaikoista. Kilpailu on johtanut siihen, että työntekijät joutuvat jopa maksamaan päästäkseen töihin ja saadakseen työkokemusta ulkomaille lähtöä varten.

Hankkeessa

  • koulutetaan terveydenhuoltoalan työntekijöitä ihmisarvoisen työn periaatteista.
  • kerrotaan ihmisarvoisten työolojen vaikutuksesta julkisen terveydenhuollon laatuun ja saatavuuteen.
  • luodaan terveydenhuoltoalalla toimivien organisaatioiden verkosto.
  • tuetaan liittoja jäsenhankinnassa, jotta ne saavat eväitä vaikuttaa maan lainsäädäntöön ja kampanjoida yksityistämistä vastaan.

Vahvistamalla alan ammattiliittoja hanke pyrkii vaikuttamaan sekä työehtojen kohtuullisuuteen että laadukkaiden julkisten terveydenhuoltopalveluiden varmistamiseen kansalaisille. Lisäksi edistetään julkisen terveydenhuollon budjetin kasvattamista vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin.

Hankkeessa ovat mukana filippiiniläiset liitot Alliance of Filipino Workers (AFW), Confederation of Independent Unions in the Public Sector (CIU), Philippines Government Employees Association (PGEA), Public Services Labor independent Confederation (PSLINK) ja Philippine Nurses Association (PNA).

Filippiinien terveydenhuoltojärjestelmä

 

Kolumbia: Toimihenkilöiden ammatillinen järjestäytyminen

STTK:laisten liittojen yhteisessä hankkeessa parannetaan toimihenkilöiden työoloja ja neuvotteluasemaa Kolumbiassa. Toimihenkilöt ovat usein avainasemassa työpaikoilla ja liitoissaan, mutta heidän ammatillinen järjestäytymisensä on vähäisempää kuin työntekijöiden.

Työelämän ja talouden rakennemuutosten johdosta erilaiset epätyypilliset pätkätyösuhteet ja ulkoistaminen koskettavat yhä useampaa toimihenkilöä. Työmarkkinoille on muodostunut uusi pätkätöissä matalilla palkoilla ahertava ryhmä, joilla ei ole minkäänlaista työsuhdeturvaa eikä keinoa puolustaa oikeuksiaan.

Kolumbiassa ay-vastaisuus on toimihenkilöiden parissa voimakkaampaa kuin työntekijäpuolella ja työnantajien toimet ovat kovia järjestäytyneitä työntekijöitä kohtaan (irtisanomiset, huono kohtelu työpaikalla, töiden ulkoistaminen vastalauseena järjestäytymiselle). Toimihenkilöt tuntevat omat oikeutensa hyvin heikosti, ja järjestäytymistä pelätään vuosikymmeniä vallinneen ay-vainon vuoksi.

Hanke vahvistaa toimihenkilöliittoja, jotta ne kykenevät tehokkaammin turvaamaan työntekijöiden oikeudet ja vahvistamaan työehtosopimusneuvotteluja.

Hankkeen toteuttaa keskusjärjestö Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) yhteistyössä jäsenliittojensa kanssa. Hanke päättyy vuonna 2017.