×

Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Tehy yrittäjille ja ammatinharjoittajille

Tehyn yrittäjäjaosto


Tehy on myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatinharjoittajia ja yrittäjiä varten! Reilu 1200 tehyläistä toimii tällä hetkellä sivutoimisena tai päätoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Yrittäjäjaosto kokoaa tehyläiset yrittäjät yhteisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja vertaistuen äärelle. Mukaan toimintaan pääset, kun ilmoitat yrittäjyydestäsi Tehyyn Asiointipalvelun kautta. Mikäli et ole vielä Tehyn jäsen, täytä ensin Tehyn liittymislomake. Kuulut edelleen Tehyn ammattiosastoon ja hyödyt myös ammattiosaston jäsenyydestä. Päätoimisten yrittäjien ja ammatinharjoittajien Tehyn jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa. Sivutoiminen yrittäjä maksaa jäsenmaksua palkkatuloista 1,1 %:a, kuitenkin vähintään 20 euroa kuukaudessa. Yrittäjän jäsenmaksusta voi saada vapautuksen ainoastaan jos yritystoiminta lakkautuu kokonaan esim. äitiysvapaan aikana. (Huom! vakuutukset eivät ole tällöin voimassa). Yrittäjäjaostoon kuuluminen ei maksa mitään lisää.

Vakuutukset kunnossa

Tehyläisenä yrittäjänä saat jäsenmaksulla Tehyn edustamille toimialoille

  • potilasvakuutuksen (lakisääteinen, terveydenhuollon ammattihenkilöille, ei palkattua henkilökuntaa, yritysmuoto muu kuin Ay tai Y-tunnukseton kevytyrittäjä)
  • vastuuvakuutuksen
  • Kelan kilpailutuksissa vaadittavan asiakkaiden tapaturmavakuutuksen
  • Työllistävälle yrittäjälle (1-3 työntekijää) vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Lisätietoa vakuutuksista löydät täältä. Sivulla on myös linkki IF:n vakuutusehtoihin (kirjaudu ensin sisään).

Ei-työllistävän yrittäjän oikeusapu

Ei-työllistävien ammatinharjoittajien ja yrittäjien on mahdollista saada Tehyltä oikeusapua. Oikeusavun myöntämistä edeltää harkinta. Oikeusapu kattaa asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ilman omavastuuosuutta ja taloudellista riskiä, jos juttu hävitään.

Työttömyyskassan jäsenyys

Sivutoimisilla ammatinharjoittajilla on Tehyn jäsenyyden myötä voimassa myös Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyys. Päätoimiset yrittäjät voivat halutessaan kuulua yrittäjien työttömyyskassaan.

Valvomme etujasi

Hoidamme edunvalvontaasi! 

Tehyläiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät tai yrittäjyyttä harkitsevat saavat maksutonta neuvonta- ja konsultaatiopalvelua yritystoimintaan liittyen esimerkiksi

  • yrityksen perustamiseen

  • vero-oikeuteen

  • yrittäjien sosiaaliturvaan

  • hankintalainsäädäntöön

  • yhtiöoikeuteen.

Yrittäjäneuvonnan lakimiehet ovat erikoistuneet sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaan. Lähetä neuvonta- ja konsultaatiopyyntösi sähköpostilla: [email protected]. Laita viestiin mukaan Tehyn jäsennumerosi.

Vastaus tulee kolmen arkipäivän kuluessa. Yrittäjäneuvonnasta vastaava lakiasiaintoimisto Nyanssi Oy auttaa myös viranomaismenettelyihin liittyvien asiakirjojen laadinnassa. Asiakirjojen laadinta maksaa 50 euroa / 30 min. Minimiveloitus on puoli tuntia.

Vertaistukea ja tekemistä

Yrittäjäjaosto järjestää opintopäiviä ja webinaareja sekä ottaa kantaa Tehyn kautta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatinharjoittajiin ja yrittäjiin liittyviin asioihin. Löydät yrittäjäjaoston tapahtumat Tehyn tapahtumakalenterista.

Lähde mukaan maksuttomiin tapahtumiin kouluttautumaan, tapaamaan muita yrittäjiä ja kuulemaan ajankohtaisia asioita!

Tehyn yrittäjäjaoston jäsenille lähetetään sähköisiä uutiskirjeitä parin kuukauden välein. Pidä yhteystietosi Tehyssä ajan tasalla.

Jaoston on oma Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/tehynyrittajajaosto/

Mahdollisuus vaikuttaa

Yrittäjäjaoston toimintaa ideoi ja suunnittelee tehyläisistä ammatinharjoittajista ja yrittäjistä koostuva hallitus. Se valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. 

Hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa suunnittelemaan opintopäiviä, jäseniltoja ja muita asioita. Kokoukset pidetään iltaisin ja niistä maksetaan kokouspalkkio sekä mahdolliset matkakulut kokoukseen.

Kokouksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Tehyn yrittäjäjaoston tavoitat sähköpostilla [email protected]. Voit lähettää meille toiveita ja ideoita jäseniltojen aiheista. Nähdään jäsenilloissa ja opintopäivillä!

Y-tunnukseton kevytyrittäjyys ei sovi luvanvaraiselle sosiaali- ja terveysalalle 

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden tuottaminen on joko luvanvaraista tai ilmoituksenvaraista toimintaa. Toimintaan vaaditaan y-tunnus, jotta palveluntuottamista voidaan valvoa. Terveyspalvelua valvoo joko aluehallintovirasto tai Valvira. Sosiaalipalveluja valvoo joko kunta, aluehallintovirasto tai Valvira. Tehy ohjeistaa, että tehyläisen yrittäjäksi aikovan pitää toimia sote-alalla joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä, hankkia Y-tunnus ja hakea tarvittavat luvat toiminnalle. Lue lisää alla olevasta liitetiedostosta.  

Tämä osio tarkoitettu vain jäsenille.
Kirjaudu jäsentunnuksilla.

Liitetiedostot: 
y-tunnukseton kevytyrittäjyys

y-tunnukseton kevytyrittäjyys ei sovi luvanvaraiselle sosiaali- ja terveysalalle