Tapahtumakalenteri

Järjestämme vuosittain satoja erilaisia kursseja, jäseniltoja ja muita tapahtumia. Tapahtumakalenteristamme löydät helposti oman alueesi tapahtumat ja koulutukset.

Ratkaisukeskeinen neuvottelu

07.10.2020 10:00 - 08.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Harjoitellaan ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta ja kuuntelemista neuvottelutilanteissa ja tutustutaan ajatusmalliin, jossa kilpailusta on mahdollisuus siirtyä aitoon yhteistyöhön.

Tuottavuus ja työhyvinvointi

08.10.2020 10:00 - 09.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin käsitteet sekä niiden ilmeneminen ja parantamisen keinot työpaikoilla henkilöstön näkökulmasta. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhtymäkohdat. Henkilöstön jaksamisen ja organisaation elinvoiman välinen kytkös.

Talouden perusteet ja tunnusluvut

12.10.2020 10:00 - 13.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään Suomen talouden perusteita ja keskeisistä ohjausmekanismeja, osakeyhtiötä, tilinpäätöstietoja, julkisia hankintoja sekä kilpailuoikeutta.

Henkisen työsuojelun laki ja valvonta (verkkokoulutus)

14.10.2020 09:00 - 10:30

Verkossa, ,

Koulutus koostuu kahdesta jaksosta toinen on 21.10 klo 9-10.30

Varhainen tuki työyhteisön toimintatavaksi

15.10.2020 10:00 - 16.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Työyhteisöllisiä toimintamalleja työntekijän yksilölliseen tukemiseen aikaisemmin ja tehokkaammin. Lähestymiskulma on positiivinen. Varhaiseen tukeen kuuluu jokaisen vastuullinen puuttuminen työky-kyä heikentäviin aiheisiin mahdollisimman aikaisin.

Työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointi

15.10.2020 10:00 - 16.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään palkitsemista, työn vaativuuden arviointia, tasa-arvoa palkkauksessa, tilastoja ja luottamusmiehen roolia palkkausjärjestelmän soveltamisessa ja kehittämisessä.

Kuntatyöaika

19.10.2020 10:00 - 20.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään työaikalakia, työaikadirektiivin nykytilaa, työaika-pankkia sekä KVTES:n keskeisiä työaikaa koskevat määräyksiä. Lisäksi erilaiset työaikamuodot ja jaksotyöhön liittyvät erityisratkaisut kuuluvat ohjelmaan.

Työsuojelun peruskurssi

19.10.2020 10:00 - 21.10.2020 16:00

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Cantin katu 16, 70100 Kuopio

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista ja käytännön valmiuksia osallistua yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. Kurssin 2.jaksolle ei tarvitse ilmoittautua jakso pidetään 8-9.12

Henkinen työsuojelu

20.10.2020 09:00 - 16:00

Original Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, 80100 Joensuu

Opit miten työpaikan työhyvinvointia kehitetään työyhteisön omin voimin. Lisäksi opit eri osapuolien vastuut ja roolit työsuojelutyössä ja epäasiallisen kohtelun ja häirintätilanteiden selvittelyssä.

Ajankohtaista SOTE-tilanteesta

21.10.2020 10:00 - 22.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään SOTE-uudistuksen viimeisintä vaihetta, YT-menettelyjä kuntien palvelutuotannon muutoksissa, uusia moderneja toimintamalleja, TVA:ta ja palkkojen harmonisointia sekä työsuhdetur-vaa ja eläkkeitä.

Resilienssi hoitotyössä

21.10.2020 10:00 - 22.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Koulutuksessa annetaan valmiuksia kohdata muuttuvia ja haastavia tilanteita työelämässä.

TSN:n neuvottelupäivät

22.10.2020 10:00 - 23.10.2020 16:00

Hilton Helsinki Stand, Johan Stenbergin ranta 4, 00530 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Valtion ja yliopistojen valtakunnalliset neuvottelupäivät

26.10.2020 10:00 - 27.10.2020 16:00

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Kutsukurssi

Työoikeuden kertauskurssi 2

26.10.2020 10:00 - 27.10.2020 16:00

Voionmaan koulutuskeskus, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Työoikeuden jatkopaketti sisältäen työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, tietosuojan, työturvallisuusvastuut, työehtosopimusoikeuden, työriitojen sovittelujärjestelmän, luottamusmiehen roolia työrauhan ylläpitäjänä ja työrikoksia.

Lisätietoja työsuojelun asiantuntijoille, case -pohjainen valmennus

26.10.2020 10:00 - 27.10.2020 16:00

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Cantin katu 16, 70100 Kuopio

Kurssilla käsitellään osanottajien omia työsuojelun haastavia case- esimerkkejä.

Neuvotteluviestinnän verkkokoulutus

27.10.2020 09:00 - 10:00

Verkossa, ,

27.10.-27.11.2020, TJS Opintokeskuksen verkkoalusta Yhteiset verkkokokoontumiset itseopiskelun lisäksi: 27.10.2020 klo 9-10 Koulutuksen eteneminen ja orientoiva tehtävä 24.11.2020 klo 9-10 Opiskelun sujumisen seuranta ja arviointi

Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

29.10.2020 09:00 - 16:00

TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun

29.10.2020 10:00 - 30.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään työvuorosuunnittelua ja siihen liittyviä lakeja, eri työaikamuotoja, jaksotyötä, työ-vuorolistoja ja Titania-järjestelmää

Yksityisyyden suoja ja yhdenvertaisuus työelämässä

02.11.2020 10:00 - 03.11.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Henkilöstön edustaja työyhteisöviestinnän kehittäjänä

09.11.2020 10:00 - 10.11.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta