Tapahtumakalenteri

Järjestämme vuosittain satoja erilaisia kursseja, jäseniltoja ja muita tapahtumia. Tapahtumakalenteristamme löydät helposti oman alueesi tapahtumat ja koulutukset.

Työlainsäädännön muutokset ja uusinta oikeuskäytäntöä

16.09.2021 10:00 - 17.09.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään viimeisimpiä työlainsäädännön muutoksia, vireillä olevia muutosehdotuksia, tuoreinta oikeuskäytäntöä sekä kehitystrendejä.

Täydennyskoulutus työmarkkinakonsulteille

20.09.2021 10:00 - 20.10.2021 16:00

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Eläkejärjestelmän muutoksia

20.09.2021 10:00 - 21.09.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään eläkejärjestelmää, eri eläketyyppejä ja viimeisimpiä muutoksia eläkeasioissa.

Työsuojelun peruskurssi

20.09.2021 10:00 - 22.09.2021 16:00

Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13, 90101 Oulu

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista ja käytännön valmiuksia osallistua yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. Kurssin 2.jaksolle ei tarvitse ilmoittautua jakso pidetään 11-12.10

Haastavat asiakastilanteet

20.09.2021 10:00 - 21.09.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään keinoja ennakoida vaikeita tilanteita ja lisätä valmiuksia toimia haastavissa asia-kastilanteissa harjoittelun avulla.

Lait henkilöstön edustajan tukena

22.09.2021 10:00 - 16:00

Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Monimuotoisuuden kohtaaminen työyhteisössä

22.09.2021 10:00 - 24.09.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Koulutuksessa tutustutaan kulttuurien vaikutukseen ihmisten toiminnassa ja ajattelussa sekä perehdytään kulttuurienvälisiin vuorovaikutustaitoihin.

Turvallinen työskentely asiakkaan luona

23.09.2021 10:00 - 24.09.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käydään läpi riskitilanteita ja niihin valmistautumista sekä riskien torjumista tai vähentämistä. Lisäksi käsitellään aiheeseen keskeisesti liittyvää lainsäädäntöä.

Työsuojelun peruskurssi

27.09.2021 10:00 - 29.09.2021 16:00

Voionmaan koulutuskeskus, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista ja käytännön valmiuksia osallistua yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. Kurssin 2.jaksolle ei tarvitse ilmoittautua jakso pidetään 8-9.11

Paikallisen sopimisen perusteita yrityksessä

27.09.2021 10:00 - 28.09.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään paikallisia neuvottelujärjestelmiä ja neuvotteluihin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä, luottamusmiesten laillisia oikeuksia ja velvollisuuksia, kehitetään omia neuvottelutaitoja,

Henkilöstön edustaja etätyötä tekevän tukena-verkkokoulutus

28.09.2021 09:00 - 12:00

Verkossa, ,

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena siten, että kuulemme luentoja ja vaihdamme ajatuksia osallistujille tärkeistä teemoista.

Henkilöstön edustajan viestintä

30.09.2021 09:00 - 16:00

Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Taitava työyhteisö

30.09.2021 10:00 - 01.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Arki työyhteisössä, jonka toiminnasta ja hyvinvoinnista yhteisö vastaa? Työyhteisössä tarvitaan työyhteisötaitoja, joihin perehdytään mm. tunteiden, taipumusten, luottamuksen ja luovuuden tiimoilta.

Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat

30.09.2021 10:00 - 01.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään keskeisimmät työpaikan YT-menettelyssä käytävät suunnitelmat.

Henkilöstön edustaja luottamuksen rakentajana

04.10.2021 09:30 - 16:00

TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Työoikeuden kertauskurssi 2

04.10.2021 10:00 - 05.10.2021 16:00

Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13, 90101 Oulu

Työoikeuden jatkopaketti sisältäen työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, tietosuojan, työturvallisuusvastuut, työehtosopimusoikeuden, työriitojen sovittelujärjestelmän, luottamusmiehen roolia työrauhan ylläpitäjänä ja työrikoksia.

Työpaikan yhdenvertaisuuden toteuttaminen

05.10.2021 09:45 - 12:00

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Neuvottelu- ja kokoustaitoa konkareille

06.10.2021 10:00 - 07.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla syvennetään kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. neuvottelujen dyna-miikkaa, kokous- ja neuvottelukulttuuri sekä kokousten ja neuvotteluiden ongelmakohdat. Kurssi on tarkoitettu kokeneille neuvottelijoille.

Henkisen työsuojelun valvonta (verkkokoulutus)

07.10.2021 09:00 - 10:30

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Ajankohtaista SOTE-tilanteesta

07.10.2021 10:00 - 08.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään SOTE-uudistuksen viimeisintä vaihetta, YT-menettelyjä kuntien palvelutuotannon muutoksissa, uusia moderneja toimintamalleja, TVA:ta ja palkkojen harmonisointia sekä työsuhdetur-vaa ja eläkkeitä.