Tapahtumakalenteri

Järjestämme vuosittain satoja erilaisia kursseja, jäseniltoja ja muita tapahtumia. Tapahtumakalenteristamme löydät helposti oman alueesi tapahtumat ja koulutukset.

Taitava työyhteisö

30.09.2021 10:00 - 01.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Arki työyhteisössä, jonka toiminnasta ja hyvinvoinnista yhteisö vastaa? Työyhteisössä tarvitaan työyhteisötaitoja, joihin perehdytään mm. tunteiden, taipumusten, luottamuksen ja luovuuden tiimoilta.

Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat

30.09.2021 10:00 - 01.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään keskeisimmät työpaikan YT-menettelyssä käytävät suunnitelmat.

Henkilöstön edustaja luottamuksen rakentajana

04.10.2021 09:30 - 16:00

TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Työoikeuden kertauskurssi 2

04.10.2021 10:00 - 05.10.2021 16:00

Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13, 90101 Oulu

Työoikeuden jatkopaketti sisältäen työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, tietosuojan, työturvallisuusvastuut, työehtosopimusoikeuden, työriitojen sovittelujärjestelmän, luottamusmiehen roolia työrauhan ylläpitäjänä ja työrikoksia.

Työpaikan yhdenvertaisuuden toteuttaminen

05.10.2021 09:45 - 12:00

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Neuvottelu- ja kokoustaitoa konkareille

06.10.2021 10:00 - 07.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla syvennetään kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. neuvottelujen dyna-miikkaa, kokous- ja neuvottelukulttuuri sekä kokousten ja neuvotteluiden ongelmakohdat. Kurssi on tarkoitettu kokeneille neuvottelijoille.

Henkisen työsuojelun valvonta (verkkokoulutus)

07.10.2021 09:00 - 10:30

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Ajankohtaista SOTE-tilanteesta

07.10.2021 10:00 - 08.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään SOTE-uudistuksen viimeisintä vaihetta, YT-menettelyjä kuntien palvelutuotannon muutoksissa, uusia moderneja toimintamalleja, TVA:ta ja palkkojen harmonisointia sekä työsuhdetur-vaa ja eläkkeitä.

Tuottavuus ja työhyvinvointi

07.10.2021 10:00 - 08.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin käsitteet sekä niiden ilmeneminen ja parantamisen keinot työpaikoilla henkilöstön näkökulmasta. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhtymäkohdat. Henkilöstön jaksamisen ja organisaation elinvoiman välinen kytkös.

Reilu Peli – Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

08.10.2021 09:30 - 16:00

TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki

Koulutuksessa opettelet käyttämään työvälineitä, joiden avulla koko henkilöstö voi osallistua työpaikan työsuojelun kehittämiseen. Koulutus koostuu kahdesta päivästä toinen päivä on 26.11 toiseen päivään ei tarvitse ilmoittautua

Empaattinen työote

11.10.2021 10:00 - 12.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Perehdytään empatiaan työssä, sillä empatian merkitys työtaitona kasvaa. Tutkimusten mukaan empaattisesti kohdatut paranevat nopeammin ja puhe luo todellisuutta. Miten puhua ja toimia työyhteisössä?

Henkilöstönedustajan oma jaksaminen

13.10.2021 10:00 - 14.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Toimintakyvyn ulottuvuudet ja niiden vaikutus jaksamiseen. Hyvinvoinnin osatekijät ja niiden merkitys henkilöstönedustajan työssä. Tietoinen läsnäolo ja onnellisuus työssä.

Henkilöstön edustajan sovittelutaidot

14.10.2021 09:30 - 16:00

TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki

Koulutus koostuu kahdesta päivästä toinen päivä on 1.12

Varhainen tuki työyhteisön toimintatavaksi

14.10.2021 10:00 - 15.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Työyhteisöllisiä toimintamalleja työntekijän yksilölliseen tukemiseen aikaisemmin ja tehokkaammin. Lähestymiskulma on positiivinen. Varhaiseen tukeen kuuluu jokaisen vastuullinen puuttuminen työky-kyä heikentäviin aiheisiin mahdollisimman aikaisin.

Muutos haltuun-muutoksen ihanuus ja kurjuus

18.10.2021 10:00 - 19.10.2021 16:00

Voionmaan koulutuskeskus, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Talouden perusteet ja tunnusluvut

18.10.2021 10:00 - 19.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään Suomen talouden perusteita ja keskeisistä ohjausmekanismeja, osakeyhtiötä, tilinpäätöstietoja, julkisia hankintoja sekä kilpailuoikeutta.

Työsuojelun peruskurssi

19.10.2021 10:00 - 21.10.2021 16:00

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Cantin katu 16, 70100 Kuopio

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista ja käytännön valmiuksia osallistua yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. Kurssin 2.jaksolle ei tarvitse ilmoittautua jakso pidetään 1-2.12

Henkilöstönedustajasta on moneksi

19.10.2021 10:00 - 20.10.2021 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Monipaikkaisuus ja monitaitoisuuden vaatimus kehittämisen ja kehittymisen haasteena. Henkilöstönedustajan itseohjautuvuus ja ohjaamistehtävä työyhteisössä

Henkinen työsuojelu – Välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen henkilöstön edustajille

20.10.2021 09:00 - 16:00

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Cantin katu 16, 70100 Kuopio

Koulutus kestää päivän ja koostuu luennoista ja osallistujien omasta työskentelystä, joka mahdollistaa oppimisen toisilta osallistujilta.

Paikallisen sopimisen valmiudet

21.10.2021 09:30 - 22.10.2021 16:00

Scandic Atrium, Eerikinkatu 28-30, 20100 Turku

Koulutuspäivien aikana käsitellään paikalliseen sopimiseen liittyviä teemoja ja valmiuksia paikalliseen sopimiseen