Tapahtumakalenteri

Järjestämme vuosittain satoja erilaisia kursseja, jäseniltoja ja muita tapahtumia. Tapahtumakalenteristamme löydät helposti oman alueesi tapahtumat ja koulutukset.

Neuvotellaan paikallisesti kunnassa II

28.03.2022 10:00 - 30.03.2022 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Työoikeuden kertauskurssi 2

28.03.2022 10:00 - 29.03.2022 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Työoikeuden jatkopaketti sisältäen työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, tietosuojan, työturvallisuusvastuut, työehtosopimusoikeuden, työriitojen sovittelujärjestelmän, luottamusmiehen roolia työrauhan ylläpitäjänä ja työrikoksia.

Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajalle

29.03.2022 09:45 - 16:00

Verkossa, ,

Koulutuksessa opit, miten valmistautua neuvottelutilanteisiin, neuvotella päämäärätietoisesti ja puolustaa edustamasi ryhmän etuja.

Epäasiallinen käyttäytyminen työyhteisössä

30.03.2022 10:00 - 01.04.2022 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla annetaan näkökulmia työssä esiintyvään häirintään ja epäasialliseen kohteluun, tähän puuttumisen välineitä sekä valotetaan työnantajan ja työntekijän vastuita toimivan työilmapiirin rakentamisessa.

Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun

31.03.2022 10:00 - 01.04.2022 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla käsitellään työvuorosuunnittelua ja siihen liittyviä lakeja, eri työaikamuotoja, jaksotyötä, työ-vuorolistoja ja Titania-järjestelmää

Yksityisyyden suoja ja yhdenvertaisuus työelämässä

04.04.2022 10:00 - 05.04.2022 16:00

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Henkilöstön edustaja etätyötä tekevän tukena-verkkokoulutus

05.04.2022 09:30 - 12:00

Verkossa, ,

Opit, mikä etätyössä kuormittaa ja mitkä ovat etätyön tekemisen riskit ja toisaalta mitkä ovat etätyön tekemisen hyödyt työntekijän työhyvinvoinnille. Puhumme etätyösopimuksista eli millaisia sopimuksia työpaikoilla on ja miten toimivia ne ovat työntekijän tai työnantajan näkökulmasta ja miten valvonta toimii. Pohdimme, onko henkilöstösuunnitelmissa huomioitu etätyöntekijät ja etätyön tuomat osaamisvaatimukset.

English language education

07.04.2022 10:00 - 08.04.2022 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Tehyn henkilöstönedustajaksi -verkkokurssi

11.04.2022 09:00 - 15.05.2022 18:00

Verkossa, ,

Uusi kurssi antaa tietoa Tehyn toiminnasta ja henkilöstöedustajien tärkeästä roolista osana Tehyä. Saat tietoa mitä toimijana olo tarkoittaa ja miksi toimijoita tarvitaan. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai ammattiosastotoimijan tehtävästä kiinnostuneille ammattiosaston jäsenille tai juuri valituille toimijoille, jotka eivät ole käyneet peruskurssia. Kurssi suoritetaan oman aikataulun mukaisesti täysin verkossa. Kurssin suorittamiseen et tarvitse muuta kuin tietokoneen nettiyhteydellä sekä kaiuttimen tai kuulokkeet.

Työsuojelun peruskurssi

11.04.2022 10:00 - 13.04.2022 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista ja käytännön valmiuksia osallistua yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. Kurssin 2.jaksolle ei tarvitse ilmoittautua jakso pidetään verkossa 16-17.5

Työaika-verkkokurssi kunnassa työskenteleville 2/2022

18.04.2022 09:00 - 22.05.2022 18:00

Verkossa, ,

Kyseessä on verkkokurssi työaikakysymyksistä. Kurssi suoritetaan oman aikataulun mukaan täysin verkossa. Suoritusaikaa kurssille on viitisen viikkoa. Kurssiin ei sisälly lähitapaamisia.

Ratkaisukeskeinen neuvottelu

20.04.2022 10:00 - 22.04.2022 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Harjoitellaan ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta ja kuuntelemista neuvottelutilanteissa ja tutustutaan ajatusmalliin, jossa kilpailusta on mahdollisuus siirtyä aitoon yhteistyöhön.

Varhainen tuki työyhteisön toimintatavaksi

21.04.2022 10:00 - 22.04.2022 16:00

Verkossa, ,

Työyhteisöllisiä toimintamalleja työntekijän yksilölliseen tukemiseen aikaisemmin ja tehokkaammin. Lähestymiskulma on positiivinen. Varhaiseen tukeen kuuluu jokaisen vastuullinen puuttuminen työky-kyä heikentäviin aiheisiin mahdollisimman aikaisin.

Mielenterveys työyhteisötaitona

25.04.2022 10:00 - 27.04.2022 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään mielenterveyteen liittyviä tekijöitä ja harjoitellaan mielenterveystaitoja positiiviseen psykologiaan pohjautuvin menetelmin.

Terveellinen työ – stressi hallinnassa

28.04.2022 10:00 - 29.04.2022 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla lisätään työperäisestä stressistä ja psykososiaalisista riskeistä sekä näiden syntymekanismeista. Lisäksi edistetään osanottajan osaamista ja keinoja vaikuttaa kehittävästi työn suunnitteluun, organisointiin, johtamiseen ja ilmapiiriin.

Henkilöstönedustajan oma jaksaminen

02.05.2022 10:00 - 03.05.2022 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Toimintakyvyn ulottuvuudet ja niiden vaikutus jaksamiseen. Hyvinvoinnin osatekijät ja niiden merkitys henkilöstönedustajan työssä. Tietoinen läsnäolo ja onnellisuus työssä Henkilöstön edustajan on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta omasta jaksamisestaan ja toimintakyvys-tään. On mahdotonta huolehtia muista, jos laiminlyö oman toimintakykynsä. Pohjaa jaksamiselle ra-kennetaan tietoisesta perushyvinvoinnista ja arvoista, tietoista läsnäoloa ja tulevaisuuden onnellisuut-ta lisäten.

Neuvottelu- ja kokoustaitoa konkareille

02.05.2022 10:00 - 04.05.2022 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla syvennetään kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. neuvottelujen dyna-miikkaa, kokous- ja neuvottelukulttuuri sekä kokousten ja neuvotteluiden ongelmakohdat. Kurssi on tarkoitettu kokeneille neuvottelijoille.

Työsuojelun peruskurssi

03.05.2022 10:00 - 05.05.2022 16:00

Voionmaan koulutuskeskus, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista ja käytännön valmiuksia osallistua yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. Kurssin 2.jaksolle ei tarvitse ilmoittautua jakso pidetään verkossa 13-14.6

Tyky-seminaari

05.05.2022 10:00 - 06.05.2022 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Työturvallisuus – jokaisen asia

06.05.2022 08:45 - 12:00

Verkossa, ,

Koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuteen liittyviä perusasioita eri roolien kautta . Jokaisen roolin kautta tuodaan esiin pääasiat, miten työturvallisuutta voi parantaa, sekä vastuut. Osa työturvallisuutta on myös työhyvinvointi, josta käydään eri näkökulmia ja vaikutuksia läpi. Kouluttajat: työsuojelun ja työhyvinvoinnin asiantuntija, DI, Jari Tuomainen, Aktiivi-Insituutti ja rehtori, YTM Tanu Heikkinen, TJS Opintokeskus