Tapahtumakalenteri

Järjestämme vuosittain satoja erilaisia kursseja, jäseniltoja ja muita tapahtumia. Tapahtumakalenteristamme löydät helposti oman alueesi tapahtumat ja koulutukset.

Taloudenhoitajien koulutus (ao:t, jotka ovat Tehyn kirjanpidon piirissä)

24.04.2021 09:00 - 16:00

Verkossa, ,

Koulutus on tarkoitettu ammattiosaston taloudenhoitajille ja puheenjohtajille, joiden kirjanpito on Tehyn taloushallinnon hoidettavana

Työpaikan käsikirja työkykyasioissa

26.04.2021 10:00 - 27.04.2021 16:00

Verkossa, ,

Perehdytään työkyvyn tukemisen keinoihin työsuhteen aikana. Aiheita ovat mm. työkyvyn arviointi ja työkykyneuvottelu, työaika- ja työolosuhdejärjestelyt ja osasairausvapaa, oppimisvaikeudet, tukimuo-dot ja kuntouttaminen.

Turvallinen työskentely asiakkaan luona

26.04.2021 10:00 - 27.04.2021 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla käydään läpi riskitilanteita ja niihin valmistautumista sekä riskien torjumista tai vähentämistä. Lisäksi käsitellään aiheeseen keskeisesti liittyvää lainsäädäntöä.

Terveellinen työ – stressi hallinnassa

27.04.2021 10:00 - 28.04.2021 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla lisätään työperäisestä stressistä ja psykososiaalisista riskeistä sekä näiden syntymekanismeista. Lisäksi edistetään osanottajan osaamista ja keinoja vaikuttaa kehittävästi työn suunnitteluun, organisointiin, johtamiseen ja ilmapiiriin.

Neuvottelu- ja kokoustaitoa konkareille

28.04.2021 10:00 - 29.04.2021 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla syvennetään kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. neuvottelujen dyna-miikkaa, kokous- ja neuvottelukulttuuri sekä kokousten ja neuvotteluiden ongelmakohdat. Kurssi on tarkoitettu kokeneille neuvottelijoille.

Työaikajoustot

03.05.2021 10:00 - 04.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Kurssi antaa luottamusmiehille yhdessä paketissa tietoa erilaisista työaikajoustomahdollisuuksista, niin KVTES:ssä kuin erillislaeissakin sallituissa tapauksissa. Kurssilla käsitellään KVTES:n mukaisia joustoja ja työaikapankkiohjeistusta

Henkilöstön edustajan viestintä

06.05.2021 09:00 - 16:00

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Tyky-seminaari

06.05.2021 10:00 - 07.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Kehitä työpaikkasi luottamusta ja yhteistyötä - hyvä työpaikka, työpaikan suhteet ja luottamus

10.05.2021 10:00 - 11.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla perehdytään luottamuksen ja yhteistoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin sekä pohditaan työpaikan ja tehdyn työn kriteereitä. Lisäksi osanottajat saavat työkaluja luottamuksen ja yhteistyön rakentamiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseen.

Osaaminen ja työurat

10.05.2021 10:00 - 11.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Perehdytään osaamiseen, sen tunnistamiseen, arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen työpaikalla. Käsitellään elinvoimaisen organisaation toimintaa, keinoja ja välineitä elinvoiman kartoittamiseksi, ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointi

10.05.2021 10:00 - 11.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla käsitellään palkitsemista, työn vaativuuden arviointia, tasa-arvoa palkkauksessa, tilastoja ja luottamusmiehen roolia palkkausjärjestelmän soveltamisessa ja kehittämisessä.

Työterveyshuolto ja henkilöstön edustajat kumppaneina

18.05.2021 10:00 - 19.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajalle

21.05.2021 09:30 - 16:00

Verkossa, ,

Koulutuksessa opit, miten valmistautua neuvottelutilanteisiin, neuvotella päämäärätietoisesti ja puolustaa edustamasi ryhmän etuja.

Aivotyö ja kognitiivinen ergonomia

24.05.2021 10:00 - 25.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla perehdytään kognitiiviseen ergonomiaan, muistiin ja oppimiseen. Lisäksi selvitetään kognitiivisen ergonomian hyödyntämistä jokaisen työssä.

Työoikeuden kertauskurssi 1

24.05.2021 10:00 - 25.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla käsitellään työoikeuden peruspaketti sisältäen yksityisyyden suojan, työvoiman käytön vähentämiset, määräaikaisuudet, tasapuolisen kohtelun, työturvallisuusasioita ja liikkeen luovutusta.

Työsuojelun täydennyskurssi

26.05.2021 10:00 - 28.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Syventävää ja laajentavaa tietoa työsuojelusta jo peruskurssin käyneille.

Viestintää ja tietosuojaa työelämässä

27.05.2021 10:00 - 28.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Kurssilla käsitellään EU:n tietosuoja-asetusta, yksityisyyden suojaa työelämässä, viestintää työelämässä ja viestintään liittyviä vastuukysymyksiä

Sote ry:n yksityissektorin neuvottelupäivät

27.05.2021 10:00 - 28.05.2021 16:00

Verkossa, ,

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Henkilöstönedustaja ja merkityksellinen työ: Tieteellisiä lähtökohtia työn merkityksellistämisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

31.05.2021 10:00 - 01.06.2021 16:00

Verkossa, ,

Onnellisuustieteeseen tukeutuvia näkökulmia merkityksellisestä työstä ja käytännön vinkkejä työn merkityksellisyyden kokemuksen kasvattamisesta työyhteisön arjessa

Taitava työyhteisö

01.06.2021 10:00 - 02.06.2021 16:00

Verkossa, ,

Arki työyhteisössä, jonka toiminnasta ja hyvinvoinnista yhteisö vastaa? Työyhteisössä tarvitaan työyhteisötaitoja, joihin perehdytään mm. tunteiden, taipumusten, luottamuksen ja luovuuden tiimoilta.